Úkoly
.

Prázdniny

Je mi jasné, že s prázdninami si děti hravě poradí. Moc bych si přála, aby čtení knížek pro ně bylo zábavou, ne povinností. Prosím, rodiče, popostrčte vlídně své dítko, pokud samo po knížce nesáhne. Ne všichni stihli před třídou poreferovat o své knížce, čeká je to tedy v září.

Stejně tak mohou děti, které neprokázaly hbitou a bezchybnou znalost násobilky,  počítat s tím, že si hned v září započítají.

Děti samy si dávaly tipy na dobrovolné úkoly - referovat o cizích krajích, které na svých cestách poznají. Psát si deník, vymýšlet příběhy, básničky, písničky, hrát si...

Ve čtvrtém ročníku budeme mít nový předmět Vlastivědu. Kdo chce, může si dopředu připravit referát o městě v České republice, které navštívil a poznal.

Tak ještě jednou přeji všem krásné léto.

JK


Týden od 26. června

Žádné domácí úkoly již nebudu zadávat, hlavním úkolem tohoto týdne bude příprava na vystoupení v KC Beseda. Ti, kterým se stále nepodařilo získat řád, stále procvičují násobilku.

Zpráva pro nepřítomné:

Dokončili jsme PS z Čj 2. díl

Čj 3. díl -  vše doplněno do str. 30 + str. 34


Týden od 19. května

Zprávy pro nepřítomné:

Na pondělí:

Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - máme vše hotové do str. 29/1

M - každý den nosit alespoň 20 příkladů, kdo stále neprokázal hbitou znalost násobilky (ještě tři děti !!!)

M - PS - máme vyřešeny tyto str.:  40 (kromě 2), celá str. 41, 42 (kromě 1 a 4) a celá  str. 43 (pozor 43/7 poslední řádek má pouze 2 řešení a 43/6 jsme u první pavučiny řešení nenalezli)

ČaJS - těšíme se na poslední  referáty na téma louka - nepřítomné děti v minulém týdnu

Čj - všichni ještě nepředstavili svou knihu, kterou si vybrali na začátku roku, a někteří nám nerecitovali jarní básničku (a léto je tu!)


Týden od 12. června

Na pondělí:

Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - vyplněné vše do strany 24

M -  každý den nosit alespoň 20 příkladů, kdo stále neprokázal hbitou znalost násobilky (stále ještě čtyři děti !!!)

M - téměř vše do strany 40 + 41/9

ČaJS - těšíme se na další referáty na téma louka  - zbývající děti

Čj - všichni ještě nepředstavili svou knihu, kterou si vybrali na začátku roku, a někteří nám nerecitovali jarní básničku (a už se blíží léto!)


V pátek 16. června poslední plavání.

.

Týden od 5. června


Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - vyplněné vše do strany 20/11

M - vyplněný list A5 se sloupečky příkladů na malou násobilku - obě strany - stále ještě jeden neodevzdal!!! a od úterý každý den nosit 20 příkladů, kdo stále neprokázal hbitou znalost násobilky (stále ještě pět dětí)

M - téměř vše do strany 36/1,2 (36/3 zatím dobrovolná - na úterý povinná)

ČaJS - těšíme se na další referáty na téma louka (přibližně třetina dětí má již splněno)

Čj - všichni ještě nepředstavili svou knihu, kterou si vybrali na začátku roku, a někteří nám nerecitovali jarní básničku (a už se blíží léto!)

Ve středu ráno opět čtení a půjčování v knihovně.

V pátek plavání.

Týden od 29. května

Zprávy pro marody: Samozřejmě na prvním místě přejeme všem brzké uzdravení. Kam jsme se dostali:

Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - vyplněné vše do strany 15

M - vyplněný list A5 se sloupečky příkladů na malou násobilku - obě strany - neodevzdali pouze dva a  řád za bleskovou znalost ještě nezískalo sedm dětí (včetně marodů)

M - téměř vše do strany 35 + 36/1

ČaJS - těšíme se na další referáty na téma louka

Čj  - všichni ještě nepředstavili svou knihu, kterou si vybrali na začátku roku, a někteří nám nerecitovali jarní básničku (a už se blíží léto!)

Test z M (v úterý) - sčítání, odčítání pamětné i písemné, násobilka, písemné násobení, určování hodin, slovní úloha, nově pojmenování těles (krychle, kvádr, koule, jehlan, válec, kužel) a dělení se zbytkem

Test Čj (ve středu) - diktát, slovní druhy, i - y zejména po S, tvoření příbuzných slov pomocí předpon, párové souhlásky, tvoření vět, co určujeme u sloves (osoba, číslo, čas, způsob). Kdo chce trénovat, může využít složku Ke stažení.

Ve čtvrtek - Den dětí.

V pátek plavání.


Týden od 22. května

Na  pondělí:

Kdo na Švp využil čas "studijního volna", je bez úkolů.

Přinést "Tvořivý deník" - většina dětí ho má u mě.

Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - vyplněné strany 8, 12

M - vyplněný list A5 se sloupečky příkladů na malou násobilku - obě strany

V úterý jedeme do divala Minor - sraz na nádraží nebo u školy


Týden od 9. května

Zprávy nejen pro marody:

Na úterý:

Čj - PS Vyjmenovaná slova 2. díl - vše opravené a doplněné do str. 49

Čj - PS Vyjmenovaná slova 3. díl - vyplněné strany 5 a 6 + 3/1

M - PS - máme vyřešená cvičení na str. 26, 27, 28 (kromě autobusu - cv.3) +29/7 + 30 (kromě cv.2) + 31/1, 3

Prvouka - pročíst si strany 52 - 53 První lovci a sběrači (pravěk)

Do sešitu "Čteme, píšeme, přemýšlíme" zapsat postřehy z besedy s horolezcem Janem Trávníčkem a poznament si přečtenou knihu za jaro

Přinést plakát na PŘEDLOŽKY  (leží před slovem, spojujíse obvykle se jmény) -  kdo již neodevzdal a přinést si rozečtenou knihu

Na středu:

Čj - Vyjmenovaná slova 3. díl - celá strana 3

Na pátek:

Přinést plakát na CITOSLOVCE (vyjadřují zvuky a hlasy, pohyby, nálady a pocity)
Týden od 2. května

Informace nejen pro nepřítomné:

Čj - PS Vyjmenovaná slova - vše do str. 47 + 49/9

M - PS - vše do strany 24 + 25/4,7 + 26/11 + 27/15

M - ještě 3 děti neprokázaly znalost násobilky 9 - přinesou alespoň 20 příkladů každý den

Do sešitu "Čteme, píšeme, přemýšlíme" zapsat dojmy z besed "Život s asistencí" a "Rodina Flétničkových".

V úterý přinést svou rozečtenou knihu. Zápis přečtené knihy posouvám na konec týdne.


Týden od 24. dubna


Informace nejen pro nepřítomné:

Čj - PS Vyjmenovaná slova - vše do str. 42 - kromě 41/27 - informace o netopýrovi, tapírovi a ptakopyskovi jsou dobrovolné, ale vítané:-)

M - PS - vše do strany 24 (kromě 24/2,3 - budu kontrolovat až v úterý a kromě 21/4,5,6)

M - ještě 5 dětí neprokázalo znalost násobilky 9 - přinesou alespoň 20 příkladů každý den

Připravit se na čtvrtek na kontrolní test z M a v pátek z Čj  (viz Sdělení rodičům).

Týden od 18. dubna

Dětem jsem řekla, co si mohou během velikonočních prázdnin doplnit a udělat, ale vše budu kontrolovat až ve středu 19. dubna

Informace nejen pro marody:

Čj - PS Opakování - vše od str. 26 do str. 31

Čj - PS Vyjmenovaná slova - vše do str. 37 + 39/23

M - PS - vše do strany 20 + 21/7 + 22/1 + Narýsovat obrázek podle vzoru pomocí kružítka na papír (učebnice na str. 72/1 nebo PS 20/1 - o stejný obrázek se již děti pokoušely do PS ve škole)

Do sešitu "Čteme, píšeme, přemýšlíme" zapsat největší zážitky z velikonočních prázdnin (kde byli a s kým, co dělali...)

Číst ve své knížce a přinést ji do školy hned v úterý 18. dubna

Pracovat na dlouhodobých úkolech:

  1. Zpracovávat svůj referát na téma louka
  2. Připravovat si referát na svou přečtenou knihu ze seznamu ze začátku školního roku
  3. Naučit se jarní básničku - nejméně o třech slokách
  4. Zapsat si další přečtenou knihu (kontrolovat budu začátkem dubna)
  5. Plakát na PŘÍSLOVCE - odpovídáme jimi na otázky KDE? KAM? KDY? JAK? + uvést alespoň 5 slov (do pátku 21. dubna)

Dobrovolné úkoly:

- Pátrat po dalších informacích o Velikonocích

- Dá se vajíčko postavit na špičku? Jak poznám, zda jde o vařené nebo syrové vejce, aniž bych ho rozbil?

- Kružítkem vytvořit svůj obrázek

- Pozorovat změny v přírodě

- Najít přísloví, ve kterých jsou vyjmenovaná slova


-

Týden od 10. dubna

Informace nejen pro marody:

Čj - PS Opakování - vše od str. 26 do str. 31/6 + opravení chyb

Čj - PS Vyjmenovaná slova - vše do str. 34 (kromě 32/6)

Naučit se jarní básničku - nejméně o třech slokách

M - PS - vše do strany 19 (kromě 18/2)

Zpracovávat svůj referát na téma louka (Odprezentovány byly dva o babočce admirálovi a o sýkoře parukářce - byla radost poslechnout i pohledět. Těšíme se na další příspěvky.)

Připravovat si referát na svou přečtenou knihu ze seznamu

Dobrovolný úkol:

Zjistit informace o VelikonocíchTýden od 3. dubna

Žádný nový úkol jsem nezadala - pouze opravit si chyby v testu a sešitech.

40 příkladů na násobení a dělení (ti, kteří nedostali "řád" a byli ve škole) - možno motivačně nechat děti měřit si vždy čas výpočtu jednoho sloupečku

Informace pro marody, kam jsme se dostali:

Čj - PS Opakování - vše od strany 26 do 30/4  - dále jsme nakonec nepokročili

Čj - PS Vyjmenovaná slova - opravení chyb + vše do str. 29

Naučit se jarní básničku - nejméně o třech slokách

Čteme s porozuměním - vše do strany 59 + 62 - 66

M - PS - vše do strany 17 + 18/3 +19/3

Prvouka - učebnice - str. 48 - 49 (Od sledování pravidelností ... k letopočtu)

Zpracovávat svůj referát na téma louka
Týden od 27. března

20 příkladů na násobení a dělení nosit každý den (ti, kteří nedostali "řád") - možno motivačně nechat děti měřit si vždy čas výpočtu jednoho sloupečku

Čj - přinést plakát na slovesa (ti, co ještě neodevzdali)

Do čtvrtka přinést plakát na SPOJKY (probíráme souvětí, spojky se nám budou hodit)

Dobrovolný - vypátrat zajímavosti o Měsíci

Informace pro marody, kam jsme se dostali:

Čj - PS Opakování - vše od strany 26 do 30/4

Čj - PS Vyjmenovaná slova - opravení chyb + vše do str. 27/26

M - PS - vše do strany 17 (kromě 16/4 a 17/6)

Prvouka - učebnice - str. 29 - 31 (Většinou nenakupujeme u výrobce, Hospodaříme = rozhodujeme)

+ opakovaní ve skupinách - měsíce (sčítali jsme po měsících, kolik dnů má rok), roční období, rodinné vztahy, jarní květiny, mláďata...

Čteme s porozuměním - týden 26/3 (Čtyři roční období) + týden 30/4 (Naše sluneční soustava)


Týden od 20. března

Byla jsem nemocná a nedostaly se ke mně informace, že by děti dostaly nějaký domácí úkol na pondělí.

Co budou děti v tomto týdnu prokazovat? Kromě jarní básničky nic nového.

- určování hodin

- násobilku, sčítání a odčítání

- i - y po souhláskách L, M (uvnitř slov)

- recitování nazpaměť - 2 děti ještě se zimní tematikou, ostatní se již mohou hlásit s básničkami o jaru

Na úterý

 - přinést kalendář na rok 2017 (může jít o kartičku, diářek nebo stolní...) - budou v něm vyhledávat informace

- přinést svou rozečtenou knížku

Do čtvrtka odevzdat zelený sešit "Čteme, píšeme, přemýšlíme"


Týden od 13. března

Po delší době jsme obnovili "štafetu" pětiminutovek. Děti mají trénovat rychlé výpočty násobilky i sčítání a odčítání.

Při určování hodin již procvičujeme jakýkoliv čas, například 20:52 nebo za tři minuty půl šesté (tedy nikoli pouze po 5 minutách - 12:20, 00:55...)

Už pouze dva žáci ještě nerecitovali básničku se zimní tematikou. Do pátku dostali možnost naučit se ji, sami se mi však nepřipomněli a přiznávám, že jsem na ně zapomněla. Takže se těšíme hned v pondělí.

Na pondělí

M - PS  vše do str. 12 (kromě 6/1 c, 6/2, 11/2 - tento úkol se zaokrouhlováním je dobrovolný + možno vyřešit 13/8)

Čj - PS 2. díl - vše do strany 19 (str. 7 je stále dobrovolná)

Přinést opravený a podepsaný test z prvouky

Na úterý

Jako každé úterý přinést svou rozečtenou knížku - budeme v nich číst.

PS - OPAKOVÁNÍ - str. 26

Na středu

Přinést plakát na SLOVESA - označují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Vyjadřují děj. + infomace - co určujeme u sloves - OSOBU, ČÍSLO A ČAS.Týden od 6. března

 Zpráva nejen pro marody (někteří mají dodělat, co jim "uniklo" v týdnu)

M - PS 2. díl máme vše do str. 10 (kromě 6/1 c, 6/2, 10/3)

Čj - PS 2. díl - vše do strany 13 (str. 7 je stále dobrovolná)

Prouka - ve středu test (viz týdenní plán)

Tři žáci ještě nerecitovali básničku se zimní tematikou. Vědí o tom!!!!!

Týden od 27. února

Zpráva pro marody:

M - PS 2. díl máme vše do str. 5 + 6/1 a), b), 6/3, 7/4,5, 8/2,3, 9/6,7
Čj - PS 2. díl - vše do strany 9 (str. 7 je zatím dobrovolná)


V pondělí děti čeká test z M a ve středu z Čj (viz Týdenní plán)

V úterý dopoledne vyrazíme v maskách na masopustní průvod.

Ve středu jdeme do knihovny. Děkujeme paní knihovnici Petráčkové, že děti vždy mohou do

knihovny dorazit už od 7:30. Zbylé děti tam odvedu v 8:00 z hlavní budovy školy.
Týden od 20. února


Na pondělí

Děti na víkend nedostaly žádný nový úkol. Práce čeká pouze ty, kteří mají chybu nebo něco nedodělaného v pracovním sešitě v M (1. díl) a Čj (1. díl)

Přinést "Čteme, píšeme, přemýšlíme" se zážitky z jarních prázdnin a s přečtenou knížkou (kdo ještě neodevzdal)

Zpráva pro marody:

M - PS 2. díl máme vyplněnou str. 4, 5 (kromě 6c), 6/3, 7/4,5

Čj - PS 2. díl - vše do strany 5 (s výjimkou 4/6, 5/12)

Na úterý

Přinést svou svou knížku
Týden od 13. února


Věřím, že si děti najdou čas na svou knížku i o prázdninách.


V pondělí 13. února sraz ve třídě a potom cestování do centra za "Ztraceným masopustem"

Na úterý

Přinést sešit "Čteme , píšeme a přemýšlíme" - budeme do něho psát (do konce týdne mít v něm zápis další přečtené knížky)

Přinést svou svou knížku

Nemocní a nepřítomní ve škole před prázdninami si doplní do sešitu:

Vyjmenovaná slova po F nemáme.

Čeština nezná žádné slovo českého původu, kdy se po F píše y.

Přejatá slova:

FYZIKA - vědní obor - popisuje vlastnosti např. světla, zvuku..

CHLOROFYL - zelené barvivo v rostlinách

STAFYLOKOK - bakterie


Čj - PS - Vyjmenovaná slova 1. díl - dokončený celý

M - dokončený celý PS 1. díl + ve 2. dílu první stranu (str. 4)Týden od 30. ledna

Na pondělí

- děti dostaly jediný úkol naučit se správně napsat vyjmenovaná slova po B a dokreslit si obrázky do svého sešitu - opět bude společné vyhodnocení

Pro nepřítomné děti shrnu, kam jsme se tento týden dostali:

Do sešitu "Vyjmenovaná slova" opsat všechna vyjmenovaná slova po B, připsat vysvětlení a slova příbuzná + ilustrační obrázky

BÝT // existovat, žít, nacházet se

- dobýt (dobudu), odbýt (odbude návštěvu), ubývat (ubude), zbýt (zbude), dobyvatel, neodbytný, zbytek, přebytek, zbytečný, pobývat, bytost, starobylý, živobytí, přibývat, zabývat se

BYDLIT - mít příbytek, domov

- bydliště, bydlo, obydlí

OBYVATEL - ten, kdo obývá dům, město nebo zemi

- obývací, obývák, obyvatelný, obyvatelstvo

BYT // obydlí, příbytek

- blahobyt, ubytovna, bytná, bytový, obytný

PŘÍBYTEK // byt, obydlí

NÁBYTEK - vybavení bytu

- nábytkářský

DOBYTEK - hospodářská zvířata (kozy, ovce, prase, tur)

- dobytkářství

OBYČEJ // zvyk, zvyklost

- obyčejný, obyčejně

BYSTRÝ // rychlý, nadaný

- bystrost, bystřina, bystrozraký, zbystřit, bystře, Bystřice, Bystrouška

BYLINA - rostlina

- býlí, bylinářka, býložravec, bylinářský

KOBYLA - samice od koně

- kobylka, kobylí, Kobylisy

BÝK - samec od krávy

- býček, býčí, býkovec, Býkovice

PŘIBYSLAV

Bydžov, Bylany, Zbyněk, babyka (javor)


Čj - PS - doplnit vše do strany 41/1, 2, 3 + 43/9 - 12

Čteme s porozuměním - str. 101 "Pečuj o svůj chrup"

M - vše do str. 35 + 36/3,5 + 37/6, 7, 11 + celá str. 38 (kromě 4) + 39/6, 9, 10 + 40/1

Na úterý

Přinést svou rozečtenou knihu (zápis o přečtené knize prodlužuji do úterý po prázdninách)

Na vysvědčení - pevné desky - vysvědčení se bude letos vracet!!! (K dotištění závěrečného hodnocení v červnu)

Ve středu - návštěva knihovny jako každou první středu v měsíci


Týden od 23. ledna

Na pondělí

M - PS 39 /6 + příprava na pololetní písemnou práci (násobilka, sčítání, odčítání do 1000, určování hodin, slovní úloha, zaokrouhlování na desítky, písemné odčítání trojciferných čísel se zkouškou, závorka má přednost, přednost násobení před sčítáním a odčítáním, přesnost rýsování - spojování bodů..)

Čj - Naučit se všechna vyjmenovaná slova po V + dopsání synonym, příbuzných slov a nakreslení obrázků (v pondělí hodnocení sešitů) PS - 38 - 39 (stačí až na úterý, kdy bude pololetní písemná práce)

Vyjmenovaná slova po V

VY - zájmeno (vy - několik/více osob) - 2. osoba množného čísla

- vykat, vykání

VYSOKÝ - veliký na výšku

- zvýšit, povýšit, vyvýšenina, vysočina, převyšovat, výše, Vyšehrad, Vysočany

VÝT - vydávat táhlý hlas

- zavýt

VÝSKAT - jásat radostí, ječet, křičet

- zavýsknout, výsknutí

ZVYKAT - učit se ustálenému způsobu chování

- zvyklost, zlozvyk, návyk, navyknout, odvyknout, obvyklý, neobvyklý

ŽVÝKAT - rozmělňovat potravu čelistmi, kousat

- žvýkačka, žvýkající, přežvykovat, přežvýkavec

VYDRA - vodní samec

- vydří, Povydří, vydrovka

VÝR - noční sova

- výří

VYŽLE - velmi hubené dítě, honící pes

- vyžlí, vyžlátko

POVYK - křik, rámus, rozruch

- povykovat

VÝHEŇ - horko, ohniště, do něhož se vhání vzduch

SLOVA S PŘEDPONOU VY- , VÝ-

CAVYKY - okolky, průtahy

KAVYL - bylina

VYZA - ryba


Na úterý

Čj - Příprava na pololetní písemnou práci (diktát, vyjmenovaná slova, synonyma, párové souhlásky - d/t..., měkké a tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy, slovní druhy - podstatná jména až slovesa, tvoření vět - přací, tázací..., doplňování háčků, čárek, teček...)

Přinést svou rozečtenou knížku

Na středu

Prvouka - Příprava na pololetní písemnou práci (ČR a sousední země, směrová růžice, státní symboly, vrchovina, nížina, hornatina, pahorkatina, vrstevnice, dopravní výchova, důležitá telefonní čísla, lidské tělo...)

Týden od 16. ledna

V průběhu týdne dostanou příležitost Ti, kteří neměli možnost zarecitovat báseň se zimní tematikou.

Na pondělí

Každý den vypočítat 20 příkladů na násobení a dělení 6 (kdo ještě nezískal řád)

Dokončit zapsání zážitků z vánočních prázdnin a nakreslit obrázek (stále ještě dva nedodali)!

"Čteme, píšeme, přemýšlíme" - zatím všichni neodevzdali zážitky z bobování a zápis z vyslechnuté pohádky "O čtyřech flétničkách" (Soprinka, Tenůrek, Altinka, Basík).

Číslovky - plakát (chybí mi od čtyř dětí)

PS - vše do strany 29 (polovina dětí již odevzdala ke kontrole) + vyjmenovaná slova po Z - zapsat a nakreslit obrázky

Vyjmenovaná slova po Z

BRZY // časně, zanedlouho

!!! Pozor - brzičko - přípona - ičko!!!

JAZYK - svalnatý orgán v puse, výběžek sněhu, na botě

- jazykový, jazykozpyt, jazýček, jazykotvorný, cizojazyčný, jazylka

NAZÝVAT // jmenovat se

- ozývat, vzývat, vyzývat, vyzývavý

RUZYNĚ - část Prahy

- ruzyňský

cizí slova: azyl - útočiště, enzym - bílkovina


Na úterý

Pracovní list - procvičování vyjmenovaných slov po S

Na středu

Připravit se na test - trávicí soustava (učebnice Prvouky strana 37 - 38) + odprezentovat poslední referáty na téma lidské tělo

Na pátek

Vybavit se na výlet do muzea.Týden od 9. ledna

Na pondělí

M - násobilka 6 (Kdo neprokáže její znalost do pátku - následující týden bude nosit každý den 20 příkladů jako důkaz o procvičování!)

Čj - PS do poloviny str. 21

V pondělí budeme hodnotit sešity s vyjmenovanými slovy, jejich vysvětleními a s příbuznými slovy a s obrázky.

Vyjmenovaná slova po S

SYN - přímý potomek mužského pohlaví

- synáček, synovec, zlosyn, prasyn, synek

SYTÝ - úplně najedený,(X hladový)

- sytý, sytost, nasytit, přesycený, nenasycený, nenasytný, dosyta, dopolosyta

SÝR - mléčný výrobek

- sýrový, sýrárna, sýrařství, syreček, syrovátka, syřidlo, syřistě, sýřit, sýrař,

SYROVÝ - bez tepelného zpracování

- syrovinka (houba)

SYCHRAVÝ // vlhký, chladný

- sychravo

USYCHAT - schnout

- vysychat, osychat, zasychat, osychající, usychající

SÝKORA - zpěvný pták

- sýkořice, sýkorčí

SÝČEK - malá sova

- (ne)sýčkovat, sýčkovo

SYSEL - malý hlodavec

- syslí, syslík

SYČET - vydávat syčivý zvuk

- sykot, syčení, syčák, sykavky, syčící, zasyčet

SYPAT - nechat sypký materiál padat dolů

- předpony: za-, pře-, při-, se-, od-, po-, na-, u-, do-, ob-, vy-sypat

- zasypaný, zásyp, osypky (nemoc), sypkovina (látka), sýpka (skladiště zrní), přesýpací

Děti si zapíší až v pondělí: Sylva, Syslov, Syneč, Synkov, Sychrov, Syrotín

cizí slova - synonymum, symbol, systém, symfonie, fotosyntéza, psychologie


Na úterý

Přinést rozečtenou knihu, naučit se básničku, kdo ještě nerecitoval

M - PS 32/2a

Na středu a pátek zbývající referáty na lidské tělo.

Na pátek

Plakát na "Číslovky - vyjadřují počet nebo pořadí"


Týden od 3. ledna

Jediný úkol - doufám, že příjemný - je číst ve své knížce a bezpečně si užít vánoční prázdniny.

Připomenutí i pro marody:

Na úterý

Čj - přinést svou rozečtenou knihu

Čj - v sešitě "Čteme, píšeme, přemýšlíme" doplněné všechny záznamy ze společných akcí (první pomoc, Ladovské Vánoce) - většina má v pořádku

Čj - PS "Vyjmenovaná slova" - vše do strany 15

M - PS vše do strany 31

Recitovat báseň se zimní tematikou (někdo již stihl v prosinci).

Na středu a na pátek - referovat o lidském těle (kdo ještě neprezentoval své téma).


Týden od 19. prosince

Na pondělí

Naučit se správně psát všechna vyjmenovaná slova po P. 

Připravit se na test z M (násobky 7, násobilka 0 - 5, sčítání a odčítání, slovní úloha, určování hodin, řešení příkladu se závorkami - například (15 - 8) . 2 = ?, písemné odčítání se zkouškou, rýsování, zápis čísel v řádu tisíců - například pět tisíc dvacet tři)

Přinést pro vylosovaného spolužáka dárek pod stromeček.

Na úterý

Přinést - nůžky, lepidlo, 8 obalů od čajových sáčků

M - násobilka 6

Zápis zážitků z výstavy na Chvalské tvrzi + obrázek (sešit "Čteme píšeme přemýšlíme")

Čj - PS - do strany 15 + oprava a podpis testu

V sešitě zapsaná všechna vyjmenovaná slova po P, jejich vysvětlení a slova příbuzná - bezchybný, úhledný zápis do sešitu + obrázky

Inspirace pro nepřítomné děti:

PÝCHA // domýšlivost, nadutost, samolibost

// hrdost, sebevědomí, chlouba

- pyšnit se, pyšný, přepych(ový), zpychnout, pýchavka (houba), pych (ničení, krádež)

PYTEL // vak, měch, obal

- pytlák, pytlačit, pytlovina, pytlíček, strašpytel

PYSK - část úst, ret

- ptakopysk, pyskatý, pyskoun (ryba), Solopysky

NETOPÝR - malý létající savec

- netopýří, netopýrek

SLEPÝŠ - beznohá ještěrka

- slepýší

PYL - jemný prášek na květu rostliny

- pylový, opylovat (oplodnit)

KOPYTO - u zvířat, na boty

- sudokopytník (hroch, žirafa, velbloud), lichokopytník (kůň, osel, nosorožec), kopýtko

KLOPÝTAT // vrávorat, zakopnout, škobrtat

- klopýtnutí, klopýtnout

TŘPYTIT SE // blýskat se, lesknout se

- třpyt, třpytka, třpytivá, zatřpytit se,

ZPYTOVAT // zkoumat, pozorovat, studovat, bádat, přemýšlet o své vině

- zpytující, nevyzpytatelný, jazykozpyt

PYKAT // trpět (za chybu), nést trest, potrestat

- odpykat

PÝR // tráva, plevel

- pýří

PÝŘIT SE // červenat se

- zapýřit se

ČEPÝŘIT SE - čechrat peří

- rozčepýřený, čepýření

Na středu

Průkazku do knihovny, případně knížka na vrácení.

Dobrovolný úkol - připravit pro ostatní krátké vystoupení - zahrát na nástroj, předvést vánoční zvyk, kouzlo, připravit hru....


Týden od 12. prosince

Na pondělí

Čj - Nakreslit obrázek pod text, který děti psaly ve škole do sešitu Čteme, píšeme, přemýšlíme - "Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční" + výzdoba Staroměstského náměstí, orloj

Naučit se správně psát všechna vyjmenovaná slova po M - zatím ještě všichni nedokázali + všichni neodevzdali bezchybný, úhledný zápis do sešitu + obrázky

Čj - PS vše do strany 12

M - PS - vše vyřešené do strany 31 (s výjimkou 30/3,4) + PŘINÉST PAPÍROVÉ HODINY (kdo je již nemá ve škole)

Na úterý

Přinést: 1x pružné obinadlo, 2x obvaz, menší náplast s polštářkem. Dále ať si děti přinesou bavlněný velký šátek nebo zdravotnický trojcípý šátek, který se jim vrátí domů.

Na středu

ČaJS - příprava na test (světové strany, sousední země, barvy na mapě, pohoří (Krkonoše, Šumava), řeky (Labe, Vltava), státní symboly

Referáty o lidském těle

Na čtvrtek

Připravit se na test z Čj - (vyjmenovaná slova po M, synonyma, příbuzná slova, párové souhlásky, tvoření vět podle postoje mluvčího - tázací, rozkazovací, přací, oznamovací....)

Na pátek

2x přestupní jízdenku, batůžek se svačinou, pitím, psací potřeby + bloček na poznámky

Ve čtvrtek děti upozorním, které sešity si do pátku mají nechat ve škole nebo které mají přinést.Týden od 5. prosince

Čj - Dokončit zapsání zážitků z rozsvěcování stromku + obrázek (Čteme, píšeme, přemýšlíme) Naučit se správně psát všechna vyjmenovaná slova po M + bezchybný, úhledný zápis do sešitu + obrázky (budeme hodnotit)

Inspirace pro nepřítomné děti:

MY - zájmeno - my všichni (1.p.mn.č)

MÝT // čistit

- umýt, vymýt, smýt, mydlit (umývat mýdlem), mydlina, mýval, umyvadlo, myčka, pomyje (odpad po umývání nádobí)

MYSLIT , MYSLET // uvažovat, hloubat, dumat, mínit, soudit, domnívat se

- (ne)(ú)mysl, výmysl, myslivec, (s)myšlenka, pomyšlení, (ne)smysl, (ne)smyslný, průmysl

- Nezamysl, Přemysl, Křesomysl

MÝLIT SE // plést se, klamat, chybovat, mást

- omyl, mýlka, zmýlit se, pomýlit se, neomylný, pomýlení, zmýlení

HMYZ - bezobratlí živočichové (mouchy, brouci, motýli...)

- hmyzožravec (krtek), hmyzí

MYŠ - drobný hlodavec, - zařízení u počítače

- myšák, myšina, myšilov (pták)

HLEMÝŽĎ - šnek, plž s ulitou

- hlemýždí, hlemýžďovitý

MÝTIT // kácet

- mýtina, vymýtit, mýtné, mýto (poplatek za průchod), vymýcený, Vysoké Mýto

ZAMYKAT // uzavírat pomocí klíče

- odemykat, nezamykat, zamykání

SMÝKAT // vléci, táhnout, cloumat

- smyk, průsmyk, smýčit, smyčka, smyčec, přesmyčka (hádanka), výmyk (cvik na hrazdě)

DMÝCHAT - vhánět vzduch

- rozdmýchat, dmychadlo

CHMÝŘÍ - jemné chloupky nebo peří

- ochmýřit se

NACHOMÝTNOU SE //vyskytnout se

- nachomýtnutí, ochomýtat se

LITOMYŠL - město

Čj - PS - Vyjmenovaná slova - vše do strany 8 + 10/1,2 

Matematika - trénovat násobilku, určování hodin

Na úterý

Čj - vyplnit 1 stranu pracovního listu na procvičování párových souhlásek

Ve středu jedeme na koncert.

Na pátek - ČaJS vypracovat celý pracovní list (obě strany - např. roztřídit jména řek a pohoří) a zapsat požadované údaje do okopírované mapy. Následující týden připravím testík (světové strany, sousední země, Čechy, Morava, Slezsko, Praha, Brno, řeky, pohoří, státní symboly).


Týden od 28. listopadu

V matematice v PS do strany 27 (do úterý mají vyplnit stranu 28)

Pár dětí ještě bezchybně nezvládá násobilku 0 - 5, přitom ji procvičujeme již druhým rokem a drtivá většina ji dávno zvládla!! Někteří se ani nenamáhají přinést důkazy o svém procvičování doma :(. Kdo ještě nezískal řád a nenosí mi každý den alespoň 20 vypočítaných příkladů, od příštího týdne začnu přidělovat čárky jako nesplněný úkol.

Kontrolní test z M - násobilka, písemné odčítání + zkouška sčítáním, určování hodin, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 1000.

Přinést  zelený sešit "Píšeme, přemýšlíme, čteme" (kdo ho ještě doplněný neodevzdal)

PS - Vyjmenovaná slova do str. 7

Kontrolní test z Čj - diktát, vyjmenovaná slova po L (bezchybné napsání), slova příbuzná, párové souhlásky, slova s měkkými a tvrdými slabikami, vytváření vět podle druhu (tázací aj.), slovní druhy (poznat podstatná jména, přídavná jména, zájmena a slovesa).

Čteme s porozuměním do strany 47 (Ptáci na zahradě - porovnávání)

Doplnění slov ve svém sešitě "Vyjmenovaná slova" (zatím jsem známkou hodnotila sešit pouze těm, kteří si zasloužili 1 - bezchybný opis, čitelnost, vysvětlení slova a slova příbuzná, obrázek). Děti mají mít v sešitě slova viz Sdělení rodičům z minulého týdne - Nové čtvrtletí - nový sešit.

+ slova z tohoto týdne:

LÝKO - pletivo pod kůrou stromů, které rozvádí živiny

- lýkožrout, lýčí - lýkový, lýkovec (keř)

LYŽE - sportovní náčiní

- lyžař, (ne)(za)lyžovat, lyžáky

PELYNĚK - bylina

- pelyňkový

PLYŠ - tkanina s delším vlasem

- plyšový, plyšák

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLYNOUT - být proslulý, oplývat

PLYTKÝ - mělký, povrchní

VOLYNĚ (město)
Týden od 21. listopadu

Čj - děti mají umět všechny pádové otázky a správně zapsat vyjmenovaná slova po L (slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko)

Do nelinkovaného sešitu "Vyjmenovaná slova" vypsat daná vyjmenovaná slova - vysvětlit je, napsat k nim slova příbuzná a nakreslit obrázek.

Děti měly odevzdat zelený sešit "Píšeme, přemýšlíme, čteme" a v něm zapsanou knihu "Největší poklad" Arcadia Lobata, kterou jsem jim přečetla. Na další straně mají mít poznamenané dojmy z bubnování na drumbeny s panem Zdeňkem Rollerem (akce v tělocvičně 11.11.). Neučinili tak všichni - sešity mi tedy odevzdají v pondělí 21.11. (pár dětí mi hlásilo, že si ho berou domů, aby si zapsaly přečtenou knihu).

V matematice v PS máme hotovou stranu 22 (kromě cv. 3) + 24 (kromě cv. 2) + celou stranu 25.

V prvouce jsme si povídali o 17. listopadu - svátku svobody a demokracie (učebnice str. 22-23).

Kdo byl ve škole, dostal pracovní list na procvičování párových souhlásek - do úterý 22.11. vyplnit alespoň 1 stranu. Kdo se ještě nenaučil hbitě malou násobilku 0 - 5, si měl ve třídě vyzvednout list na procvičování - vypočítat alespoň 20 příkladů na pondělí 21.11.!!!


Týden od 14. listopadu

Zpráva pro naše marody - vypracovali jsme méně stránek než jsem původně naplánovala - potřebovali jsme více času na písemné sčítání s přechodem a na vyhledávání příbuzných slov.

Začali jsme pracovat v novém sešitě "Vyjmenovaná slova" - vyplněná je celá první strana + 9 řádků strany 2 (příbuzná slova).

Každý den jsme se učili jednu pádovou otázku (děti si je zapsaly na poslední stranu v sešitě Psaní) - skončili jsme u 4. pádu.

V matematice v PS máme hotovou stranu 22 (kromě cv. 3) + 24/1 + 25/6, 7 - první sloupeček

V prvouce jsme se učili světové strany, ČR (Čechy, Morava, Slezsko), sousední země.

Děti na víkend nedostaly žádný písemný úkol, mají si číst ve své knížce a procvičovat se v malé násobilce (nejčastěji chybuji v příkladech 7 . 4, 24 : 8, 8 . 2).


Týden od 7. listopadu

M - procvičovat násobilku 0 - 5, kdo nezískal "řád" za násobilku 5, přinese 20 příkladů

Dobrovolné úkoly

Čj - vymyslet strašidelný příběh

ČaJS - vypátrat zajímavosti o České republice nebo zjistit informace o sousedních zemích České republiky

M - vymyslet, zapsat a vyřešit slovní úlohu

Zjistit, kdo má svátek 11. 11. a co je spojeno s tímto dnem (pranostiky)

Týden od 31. října

Dočíst a zapsat další přečtenou knihu

Příprava na testy Čj + M + Prvouka (viz týdenní plán)

Kdo nebyl ve škole - napsat do žlutého sešitu M (čtverečkovaný) všechny příklady na násobení a dělení 5 - hbitě ovládat (kdo neprokáže do konce týdne, následující týden nosit vždy 20 vypočítaných příkladů)

- na středu 2.11. - opsat do sešitu Prvouky z učebnice Prvouky ze strany 14 informace o vrstevnicích (většina dětí stihla v centrech) - na tento den plánuji test - zjištění znalostí z práce v centrech - znalost dopravních značek, čtení z mapy - barvy, vrstevnice, turistické značky, informace o Klánovicich....

M - na úterý PS - do str. 19

Dobrovolné úkoly:

Vypátrat informace o prvním československém prezidentovi, o státních symbolech...

Vymyslet a napsat básničku nebo příběh o Klánovicích (nápad Luisy).

Týden od 24. října

Informace pro naše marody a nepřítomné - tento týden jsme nebyli tak rychlí, jak jsem předpokládala v týdenním plánu, takže na pondělí mají mít děti doplněno

- pouze stranu 16 v PS matematiky + 18/13 + 19/14

- v PS Čj - pouze stranu 24 + 25/6 + násobilka 5 do příkladu 7 x 5 (každý den přidáváme a procvičujeme jednu čtveřici příkladů 5 x 7, 35:5, 35:7)

- až na středu 2.11. - opsat do sešitu Prvouky z učebnice Prvouky ze strany 14 informace o vrstevnicích (většina dětí stihla v centrech) - na tento den plánuji test - zjištění znalostí z práce v centrech - znalost dopravních značek, čtení z mapy - barvy, vrstevnice, turistické značky, informace o Klánovicich....

Věřím, že o podzimních prázdninách (26. - 27. října) si děti najdou čas na čtení své knížky.

Kontrolní testy budeme psát až v týdnu od 31. října.

Dobrovolné úkoly:

Vypátrat proč 28. října slavíme státní svátek.

Vymyslet a napsat básničku nebo příběh o Klánovicích (nápad Luisy).

Týden od 17. října

Na úterý

Čj - 23/2

M - PS - vše doplněno a opraveno do strany 15 (pouze 12/5 - algebrogramy jsou dobrovolné. Tři ze třídy již tyto "šifry" vyřešilo, přibyde někdo další?)

Děti se velice zlepšily v písemném sčítání s přechodem přes desítku i v násobilce. Je poznat, že mnozí trénují i doma.

Týden od 10. října

Ještě všichni nepředložili zápis o přečtené knize v zeleném sešitu ("Píšeme, čteme, přemýšlíme")

Na pondělní výtvarnou výchovu - kdo chce, může přinést plody ze zahrádky na své zátiší (ve třídě se nám již sešlo několik krásných exemplářů - děkujeme)

Děti budou potřebovat v průběhu 14 dnů krabičky různých velikostí - budou modelovat město (práce v centrech - skupinová práce)

Čj - doplnit a opravit chyby do strany 10 (kromě cvičení 8/2, 6/10)

Čteme s porozuměním - vyplněno vše na procvičení dovednosti Kladení otázek

M -  trénovat násobilku 4 (děti se velice zlepšily, většina již prokázala hbitou znalost, ti, kteří ještě nezískali jedničku ze zkoušení, přidají v procvičování a každý den přinesou 2 sloupečky vypočítaných příkladů) 

  • vše do strany 10 + 11/7, 8, 9, 12 (kromě 5 - algebrogram), 13 (kromě 10 - rodokmenu)

Týden od 3. října

Zprávy zejména pro marody a nepřítomné děti ve škole:

V tomto týdnu přinést záznam o přečtené knížce v sešitu "Čteme, přemýšlíme, píšeme"

Čj - vše do strany 10 (kromě cvičení 8/2, 9/2,3)

Čteme s porozuměním - vyplněno vše z Týdne 4 - kromě dne 4 (čtenářská dovednost Určování důležitých informací) + Pomník svatého Václava

M - vše do strany 10 + trénovat násobilku 4 (komu se v příštím týdnu nepodaří získat "řád", bude každý den nosit 20 vypočítaných příkladů jako důkaz o trénování)

Týden od 26. září

Zprávy zejména pro marody a nepřítomné děti ve škole:

Dočítat svou rozečtenou knížku.

Čj - vše do strany 6 (strana 7 je dobrovolná)

Čteme s porozuměním - vyplněno vše do příběhu Jablečný závin (Uspořádání textu - učili jsme se rozpoznávat odstavce)

M - vše do strany 9 + 10/1,5, + 12/1 + trénovat násobilku 4 (komu se v příštím týdnu nepodaří získat "řád", bude každý den nosit 20 vypočítaných příkladů jako důkaz o trénování)

ČaJS - vše do strany 11 (Bezpečně na kole)

Dobrovolný úkol:

Vypátrat informace o státním svátku 28. září

Týden od 19. září

Čj - strana 4 + 2/3 - prvních pět dvojic přepsat do sešitu na stranu 20

Nechat si ve škole v přihrádce Druhé čtení  - povídky + pracovní listy a Hudební výchovu žluté desky s notami a sešit Hudební poznání

M - procvičování násobilky 1 až 4 a sčítaní a odčítání do 50Týden od 12. září

Čj - 2/2

M - procvičovat násobilku 2, 3 a zejména 4

V pondělí přinést Druhé čtení - povídky + pracovní listy

V úterý na Hudební výchovu přinést žluté desky s notami a sešit Hudební poznání (kdo si nenechal přes prázdniny ve škole)

Dobrovolný úkol:

  • vypátrat něco o delfínech, žralocích, světélkujících rybách
  • přinést mapku s plánkem své obce
Týden od 5. září

Poměrně hodně dětí se upřímně přiznalo, že si na čtení o prázdninách nenašlo příliš času.

S novým školním rokem je opravdu potřeba pomoci jim vytvořit návyk číst každý den ve své knížce. V úterý přinesou svou rozečtenou knížku, třeba i prázdninovou.

V pondělí si prohlédneme zápis prázdninového zážitku v sešitě "Léto".

Od úterý bude každý denně nosit svůj úkolníček (pořiďte dle Vašeho výběru).

Dobrovolný úkol

- Zjistit informace o Josefu Ladovi, případně přinést na ukázku jeho knížku.