Sdělení rodičům
.

Hurá na prázdniny

Milí rodiče,

chci Vám všem moc poděkovat za nádherné květiny a dárky. Přeji Vám příjemně prožitou dovolenou a Vašim dětem skvělé prázdninové zážitky.

Koncem srpna se opět ozvu, dětem začne školní rok v pondělí 4. září.

PS: Mám ještě potřebu se vyjádřit k dnešnímu vysvědčení. Děti jsem Vám častokrát chválila a přestože jsem ve druhém pololetí hodnotila již přísněji, k trojkám na vysvědčení jsem nemusela sáhnout. To znamená, že opět všichni prospěli s vyznamenáním. Gratuluji! Dvojek však přibylo a bylo pro mě překvapením, že se někdo divil a byl z toho smutný. S dětmi jsme si vysvětlovali princip zaokrouhlování a v elektronické žákovské knížce bylo jasně vidět, jak na tom každý je (kdyby se podíval/a). Známka na konci roku tedy korespondovala s průměrem známek za celé pololetí.  Někomu se začalo dařit ke konci roku, ale již si průměr nedokázal/a vytáhnout až k jedničce. Dvojka neboli chvalitebná není žádná ostuda, ale chápu, že jednička potěší víc. Není všem dnům konec, od září začínáme s čistým kontem a každý má šanci na sobě zapracovat...

Poslední týden školního roku 2016/2017

Všechny absence je potřeba uzavřít do úterý!!! Všichni musí odevzdat "Omluvný list" k archivování, pokud víte, že dítě bude do konce týdne chybět, dopředu omluvte i tento den.

V pondělí a v úterý zintenzivníme přípravu na vystoupení v KC Beseda. Oba dny je výuka do 12:35.

Zámky od skříněk v šatnách se vracejí v úterý! Záloha 100 Kč bude vrácena nejen výměnou za zámek, ale i za klíčky. Učebnice (angličtiny, prvouky, matematiky) je také potřeba odevzdat v úterý. Tento den si děti odnesou domů portfolio a zbylé výkresy, proto ať mají velkou igelitovou tašku.

Ve středu a ve čtvrtek je výuka pouze do 11:40. Ve středu proběhne fotografování na školní kalendář - ATLETI. Prosím, ať děti přijdou ve sportovním oblečení nebo aby se do něho mohly převléci. Děkuji paní Poláčkové, která nás vyfotí.

Ve čtvrtek přijít ve vhodném oblečení - vyrážíme do lesa (s sebou samozřejmě v batůžku svačinu, pití a čip).

V pátek se 1. hodinu rozdávají vysvědčení (přinést si na ně desky)  a 2. proběhne rozloučení s devátými třídami - vytvoříme "špalír".

Jaké sešity budeme využívat i ve 4. ročníku: (odevzdat je do úterý, budou přes prázdniny uloženy ve třídě, výjimku tvoří ti, kteří dlouho chyběli a mají hodně doplňování):

  • Český jazyk - Opakování
  • Český jazyk - Vyjmenovaná slova 3. díl
  • Čteme s porozuměním každý den - publikace A4 v kroužkové vazbě
  • Druhé čtení - povídky k rozvoji čtenářské gramotnosti + pracovní sešit
  • Pierre van Hauwe - Hudební školka 1 - Učíme se společně hrát na zobcovou flétnu
  • Hudební poznání (modrý sešit s velrybou A4)

Poděkování paní učitelce Gabrielové

Od pondělí do středy nebudu ve škole. Chci i touto cestou poděkovat paní učitelce Gabrielové, která se v době mé nepřítomnosti ujme našich dětí a bude je opečovávat.

Vystoupení pro děti ze školky

Všechny děti zasluhují velkou pochvalu za dnešní představení "Rodina Flétničkových".  Naši malí diváci byli velice pozorní. Herci a muzikanti ze 3. B si pobyt ve školce užívali.

Testy v červnu

Rozhodla jsem se, že v červnu budou psát testy z Čj a z M pouze ti, kteří mají známku nerozhodně, nebo ti, kteří se chtějí pokusit o zlepšení, o svůj osobní bodový rekord, nebo ti, kteří rádi píší testy :-).  V té době si budou ostatní procvičovat a potom si číst ve své knize.

Školní kroužky

Dostala jsem informaci, že již mnohé školní kroužky skončily. V týdnu od 5. června odpadá i florbal a badminton Markéty Chvojkové, protože bude na Švp.

Náš středeční hudební kroužek bude ještě dvakrát, tedy do 14. června.

Kontrolní testy za květen se téměř všem dětem vydařily přímo skvěle, gratuluji!!!

Poděkování klánovickým hasičům

Naše třída byla oslovena, zda by nepřispěla svým hraním na flétny ke kulturnímu programu na  akci "Poděkování klánovickým hasičům" v pondělí 29. května od 17 hodin v KC Beseda. Poprvé si děti z 3. B mají možnost zahrát na veřejnosti s orchestrem NF Harmonie skladbičku "A je to". Přijďte si nás poslechnout,  popovídat si s hasiči...

Dětský den

Ve čtvrtek 1. června budou děti v týmech celé dopoledne plnit úkoly v klánovickém lese - vhodná obuv a oblečení, batůžek se svačinou, pitím a čipem na oběd. Sraz v 7. 55 na dvoře školy, předpokládaný konec  v cca 12. 30.

Večer se děti mohou na nádvoří školy opět vrátit, protože ve čtvrtek 1. června od 18 hodin zahraje na dvoře školy divadelní spolek JACK (jednotný amatérský club kumštýřů) především pro děti legendární Zahradu podle Jiřího Trnky. Zahrada v Minoru děti velice zaujala, mohou mít srovnání, jak jinak se dá zpracovat stejné téma.

Rodičovská schůzka

Čtvrtek je nabitý akcemi, všichni rodiče jste zváni na schůzku 1.6. od 17. hodiny do 3.B. Vaše účast je velmi důležitá. Po jejím skončení si spolu s dětmi můžete užít Trnkovu Zahradu :-).V úterý 23. května jedeme do divadla Minor

Sraz v 8 hodin před školou (odjez autobusu 221 je v 8:08) nebo na nádraží 8:10 (vlak odjíždí v 8:16). S sebou jako vždy průkazku nebo 2 dětské přestupní jízdenky, svačinu, pití, čip na oběd. Vstupné zaplatím z třídního  fondu. Návrat s koncem vyučování - tedy do 12:35.

Fotografie třídy

Prosím ty, kteří mají zájem o fotografii třídy, aby poslali po dětech 50 Kč (někteří mi již odevzdali). Děkuji.

Návrat ze školy v přírodě - informace pro ty, kteří si chtějí něco přečíst o činnostech dětí, kdy byly mimo domov

Milí rodiče, chci Vám i takto veřejně pochválit Vaše děti, téměř všichni se chovali převážně přímo vzorně. Školu v přírodě jsme si opravdu užili. Krásná příroda Krkonoš, nádherné počasí a naše téma "Od pravěku k příchodu Slovanů". Doslova jsme cestovali letem světem. Začali jsme vznikem Sluneční soustavy (prostorově a rytmicky jsme si zahráli na "obíhání planet kolem Slunce"), seznámili se s vývojem Země od prahor, starohor, přes prvohory, druhohory, třetihory až k čtvrtohorám. Velký obdiv a dík patří paní Borkové, která pro děti ušila časové pásmo v poměru 1 cm = 1 milion let. Na pásmu o délce 46 metrů děti mohly názorně vidět, jak dlouhé bylo které období, a s překvapením zjistit, že člověk je na naší planetě opravdu velice krátce, pouze "2 až 3 cm". Nejvíce jsme se věnovali čtvrtohorám. V době kamenné jako pravěcí lidé hledali po lese poschovávané jedlé plody a semínka. Vyzkoušeli si, že vůbec není jednoduché vyrobit si svou zbraň, a s připevňováním kamene na dřevo srdnatě zápolili. Všichni dostali komiks o pravěku "Den v životě neolitické ženy" (děkuji autorce a archeoložce v jedné osobě Veronice Mikešové nejen za zmiňovanou publikaci, ale i za spoustu nápadů na "pravěké" činnosti a neúnavnou ochotu zodpovídat mé dotazy ohledně této doby).  Děti se učily, co mohli lidé v pravěku jíst, co nikoliv (protože se tyto plodiny k nám dostaly například až po objevení Ameriky - brambory, papriky...). Snažily se pšenici rozdrtit na mouku, opět se pěkně zapotily a kupodivu si nechtěly z této mouky s úlomky kamenů udělat těsto na pečení. Dlouho jsme vydrželi posedět u ohně, zpívat, pojídat opečené a medem oslazené "hady" z těsta. Teplo z ohně nám také pomohlo obarvit vlnu kořenem mořeny barvířské, slupkami z cibule a trochu dozelena listy břízy. Někteří byli zaujatí šitím a zdobením svých šatů, jiní tvořením z hlíny (snad se jim podařilo výrobky a korále dopravit až domů). Všichni statečně vyrazili na noční stezku odvahy.

V době měděné a následně bronzové tvořili z drátků šperky a amulety. V době železné hledali klíče a představovali si, co by jim tyto klíče mohly otevřít. 

Dostali jsme se až k pověstem o příchodu Slovanů na naše území. Hledali jsme novou vlast. V týmech děti sehrály pověsti o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách.

Z pravěku jsme si vždy na chvíli odskočili do současnosti a pilně studovali, jak český jazyk (psali do tvořivého deníku), tak matematiku (zdokonalovali se v násobilce). Všichni jsme hráli na flétny a někteří nás překvapili, jak umí hrát na harmoniku, housle, violu, violoncello, kytaru, na klávesy. Proběhl i konkurz na obsazení rolí "Rodiny flétničkových", porota neměla jednoduché rozhodování. Velkým zážitkem byla pro děti diskotéka a samozřejmě i chvíle osobního volna, kdy si mohly hrát na pasece či v lese.

Na závěr se děti proměnily v archeology a hledaly stopy minulosti.

Chci poděkovat studentkám Petře Bařtipánové a Martině Žáčkové, které vždy ochotně a tvořivě plnily má přání, a samozřejmě naší zdravotnici Katce Kunešové i vstřícnému personálu. Chutnalo nám, mnozí si i opakovaně chodili přidávat. Děkuji i všem, kteří jste přispěli finančně nebo dary.

Máme na co vzpomínat a jsem zvědavá, co si děti z pravěku odnesly - ve středu je čeká test od doby kamenné (učebnice prvouky na stranách 50 - 56). Snad využijí své bohaté zážitky, jak z center, tak ze školy v přírodě.

Škola v přírodě

Odjezd na školu v přírodě "Od pravěku ke Slovanům" v pondělí 15. května v 8 hodin od školy.

Návrat ke škole v pátek 19. května kolem 17. hodiny.

Adresa: Penzion Hanapetr Dolní Lánov 80, 543 41 Dolní Lánov

"Potvrzení bezinfekčnosti" - odevzdáte s Vaším podpisem v pondělí u autobusu!

Fotbalový úspěch

Čtyři kluci z naší třídy skvěle reprezentovali naši školu a spolu s dalšími třeťáky vybojovali postup do dalšího kola soutěže. Gratulujeme a budeme držet palce, ať se opět daří.


Fotografování třídy další termíny, kontrolní testy

Kvůli deštivému počasí vedení školy dohodlo s fotografem další termíny - v pondělí 24. dubna a ve středu 26. dubna.

Chci ocenit, jak se děti spolu s Vámi vzorně připravují na kontrolní testy, které je pravidelně čekají vždy na konci měsíce. Pracují soustředěně, samostatně a výsledky jsou převážně skvělé až vynikající. Věřím, že tomu bude i v tomto týdnu - přehled prověřované látky:

Kontrolní test z M ve čtvrtek - opakování: násobilka, písemné násobení, pamětné i písemné sčítání a odčítání - provádět poctivě zkoušku!, určování hodin, slovní úloha,

  • částečně nově: výpočty příkladů i se závorkami (pozor na správné pořadí výpočtů!), ale budu požadovat zapsání i postupu, jak dítě k výsledku dospělo,
  • narýsování kružnice s daným poloměrem a vypočítání průměru, 
  • umět pojmenovat čísla při sčítání, odčítání, násobení a dělení:

sčítanec + sčítanec = součet, menšenec - menšitel = rozdíl

činitel . činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl

Kontrolní test z Čj - v pátek - opakování: řazení slov podle abecedy, doplňování čárek, háčků, teček, znamének, tvoření vět podle druhu - rozkazovací, oznamovací, tázací, přací, párové souhlásky, určování druhů slov (podstatná jména, přídavná jména...), příbuzná slova, vyjmenovaná slova zejména po P, napsat větu podle vzorce souvětí (například V1, aby V2.), určit u podstatných jmen rod a číslo,

nově: napsat pádové otázky a doplňování i - y po P v kořeni slov + zdůvodnění.

Další materiál na procvičování i - y je vyvěšen v sekci Ke stažení.

Mrzí mě však a vlastně ani nechápu, proč některé děti dílčí testíky, doplňování i - y, nebo dokonce opisování z tabule, odbydou natolik, že jejich práci musím ohodnotit za nedostatečnou.

Přeji všem, ať se daří užít si víkend i přes deštivé počasí (že by s hezkou knížkou? - prosím vlídně popostrčte děti, které stále ještě nečtou plynule, aby Vám četly nahlas).

Děkuji za spolupráci.

Jitka Krejčí

Fotografování třídy, konzultace před závěrečným čtvrtletím

V úterý 18. dubna se má uskutečnit fotografování tříd. Pokud bude pršet, přesune se fotografování na středu nebo až na následující týden.

Co se týká fotografování do školního kalendáře se sportovní tematikou, děti si odhlasovaly ATLETIKU. Vítáme každý nápad, jak a kde snímek pořídit.

Potěšilo mě, že se téměř všichni rodiče přihlásili na konzultace, přestože nebyly povinné :-).          S mnohými dětmi jsme se mohli radovat nad dalšími pokroky. Pokud i zbylí rodiče nechtějí "ošidit" své děti o společné setkání, mohou se se mnou spojit a domluvíme si termín.

Děti jsem seznámila se zpřísněním hodnocení za chyby (zejména i - y po měkkých a tvrdých souhláskách). Domluvili jsme se i na postihu při neopravování chyb.

Vážení rodiče, přeji Vám, sobě a hlavně Vašim dětem, ať i poslední čtvrtletí proběhne v pohodě a ať se děti s chutí naučí, co mají umět.

Nyni jim přeji přijemně prožité velikonoční prázdniny, byť zatím počasí sluníčkem šetří.

JK


Čtvrtletní konzultace, Velikonoční soutěž a prázdniny

Vážení rodiče,

nabízím Vám a Vašemu dítěti možnost si popovídat nad portfoliem, vyzdvihnout co se podařilo i případně hledat cesty k ještě lepším výsledkům. Odkaz na termíny naleznete ve svém mailu.

Děti dostaly čas k roztřídění svých prací i k zamyšlení se nad svými výkony a chováním, vyplnily sebohodnotící dotazník. Po dětech jsem vzkazovala, že máte dobrovolný úkol :-) připsat pomocí smajlíků svůj pohled. Řada z Vás si nad dotazníkem popovídala a někteří jste to ještě nestihli, proto si některé děti vzaly své sebehodnocení i na víkend.

Naše vynikající výtvarnice Dana Skotnická opět organizuje soutěž "Velikonoční kraslice" - vyfouknuté ozdobené vajíčko děti mohou přinést do pondělí 10. dubna s cedulkou se jménem a s třídou 3.B.  Maminky, babičky, případně i tatínkové a dědečkové, pokud máte zájem ukázat, jak zdobíte vajíčka - pošlete je, založíme speciální kategorii. Za děti však netvořte :-).

Děkujeme tatínkovi Šimona za 60 vyfouknutých vajíček. V pondělí se na nich výtvarně vyřádíme. Také děkujeme všem za sběr papíru, za třídu jsme odevzdali 292 kg.

Od čtvrtka 13. dubna do 17. dubna budou děti doma.

Přeji Vám, ať si společně s dětmi užijete velikonoční svátky a zvyky.

Jitka Krejčí

Referáty na téma louka

Děti samy projevily přání, aby si mohly pro ostatní připravit referáty. Nabídla jsem téma louka a každý si měl vybrat okruh svého bádání spojeného s loukou - rostlinu, živočicha, půdní podmínky. Do 14. června má každý odprezentovat svůj příspěvek. Kritéria, podle kterých budeme hodnotit, mají mít na první straně v sešitech - pouze jsme přidali:

  • 5 smyslupných NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ (VĚT) - napsaných bezchybně a úhledně (NADIKTOVAT JE DĚTEM DO SEŠITU NEBO JE MÍT PRO DĚTI PŘIPRAVENÉ NA VLEPENÍ)

Kdo text ztratil - má možnost si ho vytisknout (viz  sekce Ke stažení  - Referáty).

Rodiče, nedělejte, prosím, referát za děti, je to jejich úkol (můžete jim samozřejmě pomáhat radou).

Předem děkuji za spolupráci.

Užijte si společně jarního sluníčka.

Jitka KrejčíPoděkování za Noc s Andersenem

Velký dík patří našim milým knihovnicím, že nás pozvaly do knihovny a připravily si pro nás poutavé čtení a pro dvojice kvíz o knížkách.

Bohužel ve škole převážně ze zdravotních důvodů nemohly přespávat všechny děti. Upřímně řečeno, protože jsem po nemoci, přála jsem si dětmi oblíbené nocování "přežít". Průběh večera mě však velmi potěšíl. Dětem jsem příliš večerní čas neorganizovala a pěkně si spolu hrály, jak chvíli venku, tak ve třídě. Hrdinně absolvovaly noční "bojovku", kterou pro ně připravila paní Poláčková, a dokonce od ní dostaly poklad. Moc za vše děkujeme. Děti se  navzájem bavily hádankami, hrou na mumie a Romeo a Julie, skladbami na nástroje, gymnastickou sestavou a loutkovým představením.

Další poděkování patří vám všem, kteří jste, slovy dětí, připravili pro nás hostinu. Na snídani si děti mohly vybírat z několika bábovek a jiných sladkých dobrot, dokonce kdo chtěl, se mohl zakousnout do čerstvého pečiva se šunkou, které ráno obstarala paní Neffová. K dispozici jsme měli i ovoce.

Doporučuji, abyste si přečetli zaznamenané zážitky dětí do sešitu "Čteme, píšeme, přemýšlíme" (zatím ale někteří mají tento sešit ve škole). Jediným negativem, co jsem se zatím dočetla, bylo obtížné usínání. O víkendu jim dopřejte vydatnější spánek.

Přeji všem krásný víkend.

Jitka Krejčí
Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 23. března 2017 jsme po 20. hodině pozváni do místní knihovny na Noc s Andersenem. U této příležitosti budeme nocovat ve třídě.

Ve čtvrtek děti, které chtějí ve škole přespávat, dorazí do třídy v 18: 30 hod., již budou navečeřené a osprchované v pohodlném oblečení. S sebou budou mít karimatku, spacák, pyžamo, kartáček na zuby, pastu, ručníček, hrníček, svačinu na následující den a svou rozečtenou knížku, ve které si budou číst.

POZOR! V pátek jedeme na plavání, proto již ve čtvrtek večer si děti musí přinést plavky, ručník, mýdlo, případně plaveckou čepici.

Co nebudou potřebovat, je aktovka s učením, protože ve čtvrtek dopoledne si  děti nechají ve škole sešity (především "Čteme, píšeme, přemýšlíme" PS - Vyjmenovaná slova..), ve kterých budeme pracovat v pátek. Penál nechávám na zvážení dětí, zda si také nechají od dopoledne ve třídě, nebo si ho přinesou večer.

Vítané je ovoce, zelenina, pro případné hladovce večer, a bábovky, či buchty... na snídani.

Děti si opět mohou přinést své oblíbené deskové hry (s dovolením rodičů), připravit si pro nás překvapení v podobě hádanek, kouzel, sehraných pohádek....


Náš masopust

V úterý 28. února kolem 10. hodiny vyrážíme v maskách po Klánovicích. Bydlí-li někdo v blízkém okolí školy a bude nás chtít vidět a slyšet naše masopustní bláznivé písničky, dejte vědět. Zatím jsem domluveni se školkou.

Čtenářské deníky

Zatím jsme zapisovali přečtené knížky do sešitu "Čteme, píšeme, přemýšlíme". V naší třídě jsou někteří tak velmi vášniví čtenáři, že svými knížkami již nyní popsali všech deset k tomu vyhrazených stran! K dalšímu zapisování přečtených knížek si seženou svůj sešit a mají možnost zvolit si bez linek nebo s linkami, doporučuji formát A4. Na počest těchto čtenářů mají i ostatní možnost založit si nový čtenářský deník a zapisovat si své další čtenářské "trofeje" a mohou k tomu vždy přidat i obrázek (někteří právě smutnili, že předtištěné stránky jim na kreslení neposkytovaly příliš prostoru).

Gratuluji všem, kteří čtou s chutí a plynule. Přeji úplně všem šťastnou ruku při výběru dalších knížek, které by je potěšily. Prosím, nechte si dětmi nejlépe každý den chvíli předčítat, jedině tak se i ostatním postupně podaří číst zcela plynule.

Vzkaz od paní učitelky Kubískové - kdo má zájem si objednat z katalogu Fragmentu nebo Mladé fronty, má možnost do příštího pátku 24.2.

Přeji hezký víkend, třeba i s milou knížkou :-).

Jitka Krejčí


Po jarních prázdninách - výlet, plavání, změna rozvrhu

Raději znovu připomínám, že se ve škole sejdeme v pondělí 13. února, ale bez aktovek. Společně pojedeme na akci "Ztracený masopust" s výtvarnou dílnou. S sebou jako vždy - batůžek, svačina, pití, čip na oběd, průkazku nebo dvě dětské přestupní jízdenky, bloček a tužku na poznámky. Návrat kolem 13. hodiny. Děkuji mamince Luisy, která se nabídla jako doprovod. 

Děkujeme mamince Kristýnky za darování vlny na tvoření.

Plavání začíná v pátek 17. února. První tři hodiny se učíme a potom odjíždíme do bazénu. Tašku s učením si děti nechají ve skříňce. S igelitovou taškou (s plavkami, ručníkem, mýdlem) půjdeme do autobusu. Čepice na plavání nejsou povinné, ale doporučuji je zejména těm, kdo mají dlouhé vlasy.

POZOR! S druhým pololetím se mění rozvrh.

Přeji všem úžasně prožité prázdniny.

Jitka Krejčí


Vysvědčení, knihovna, hudební kroužek, pololetní prázdniny

Vážení rodiče,

chci Vaše děti pochválit. Máme za sebou půl roku práce a naučily se toho opravdu hodně. Mají skvělé výsledky. Sice se všem nepodařilo dosáhnout samých jedniček, ale celá třída je za své snažení odměněna vysvědčením s vyznamenáním. Gratuluji!

V úterý 31. ledna se děti učí podle rozvrhu, vysvědčení dostanou 4. vyučovací hodinu, která je pro 1. stupeň zároveň hodinou poslední. Kdo bude hodně spěchat, odejde ze třídy, ostatním nabízím, že si chvíli můžeme společně zazpívat a zahrát. Až opadne fronta na oběd, odvedu děti do jídelny.

Ve středu 1. února ráno přijdou děti do knihovny nebo na mě počkají v šatně, kde je v 8 hodin vyzvednu.

Ve středu 1. února od 14 hodin proběhne školní kolo recitační soutěže.

Těší mě zájem dětí navštěvovat náš třídní hudební kroužek v hojném počtu. V druhém pololetí budu s dětmi zkoušet dvojhlasý zpěv a hru na flétnu. To samozřejmě vyžaduje jejich plnou soustředěnost. Chápu, že musí být po náročném dopoledni unavené, proto prosím, ať se přihlásí pouze "skalní" nadšenci, kteří mají chuť se učit nové věci. I já si chci společné hraní užít a netoužím nikoho napomínat, ať ostatní neruší. Pokud tam někdo chodí kvůli kamaradům, že si "zablbe, zaběhá", zřejmě již pochopil, že to není to pravé místo. Promluvte, prosím, se svými dětmi, poptejte se, co je na hudebním kroužku baví a jak se účastní, a podle toho se pro druhé pololetí rozhodněte. Na chození do kroužku nenahlížím jako na nějaké "body navíc".

V pátek 3. ledna mají děti pololetní prázdniny a následující týden je čekají jarní prázdniny.

Ve škole se sejdeme v pondělí 13. ledna, ale bez aktovek, společně si opět pojedeme užít krásné prostory Letohrádku Kinských a absolvovat akci "Ztracený masopust" s výtvarnou dílnou. S sebou jako vždy - batůžek, svačina, pití, čip na oběd, průkazku nebo dvě dětské přestupní jízdenky, bloček a tužku na poznámky. Návrat kolem 13. hodiny.

Na závěr prosba, pokud máte doma starou vlnu, budeme vděčni, pokud nám ji věnujete nebo i  svetr, který můžeme vypárat. Děti baví tvořit svoje bambulky a školní zásoby se tenčí. 

S pozdravem

Jitka KrejčíPololetní písemné práce, Albatros

Děti čekají testy:

- v pondělí 23. 1. - M

- v úterý 24. 1. -  Čj

- ve středu 25.1 . - ČaJS

Děti v tomto pololetí pracovaly zodpovědně, nemají se čeho bát, mají možnost hmatatelně zúročit, co se naučily. Nastínění okruhů - viz sekce domácí úkoly.

Zájemci o knihy z katalogu Albatrosu přinesou vyplněné objednávky do pátku 27. ledna.

Zimní radovánky - v pondělí bobování

Vyslyšela jsem přání dětí a půjdeme si užít sníh. Raději však nebudeme čekat až na konec příštího týdne, kdy máme tělocvik, a vyrazíme na kopec v pondělí 9. 1. na poslední dvě hodiny. Dohlédněte, prosím, ať jsou děti vhodně oblečené a  teple obuté a ať si vezmou ježdíky nebo boby. Děkuji.

Barevný týden

Vánoční a novoroční přání

Vážení rodiče, milé děti a příznivci naší třídy,

přeji všem příjemně prožité vánoční svátky a do nového roku 2017 pevné zdraví  a hodně radosti.

Jitka KrejčíVánoční jarmark

Děkuji všem dětem i mnohým rodičům za podporu na Vánočním jarmarku. Někteří jste i napekli. Speciální poděkování patří paní Poláčkové, která vyšperkovala náš stánek a po celou dobu ho se svou Evičkou opečovávala.Týden od 12.12.

V úterý 13. prosince k nám opět přijede pan Martin Čapek a absolvuje s dětmi zdravotnický kurz. Tentokrát si každé dítě má přinést vlastní 1x pružné obinadlo, 2x obvaz, menší náplast s polštářkem. Dále ať si děti přinesou bavlněný velký šátek nebo zdravotnický trojcípý šátek, který se jim vrátí domů.

Děti si mají připravit referát o lidském těle, který budou prezentovat v prosinci. Několik jsme jich již vyslechli a jsme nadšeni, jak skvěle se přednášející připravili. Velký dík samozřejmě patří i vám rodičům, jak svou radou a pomocí přispíváte k tak vynikajícím výkonům dětí.

Ve čtvrtek 15. prosince Vás srdečně zveme na "Vánoční jarmark", který se  bude konat na dvoře školy od 16:30 přibližně do 18 hodin. Obrovská poklona patří maminkám Adámka, Floriho a Luisinky, které dorazily k nám do třídy a s dětmi pro Vás vytvořily hned několik hezkých výrobků.

V prosinci si děti mají vybrat básničku se zimní tematikou (případně vánoční).

V pátek 16. prosince pojedeme na Chvalskou tvrz na výstavu "Ladovské vánoce". Vstupné 30 Kč budu opět čerpat z třídního fondu. Děti budou potřebovat batůžek se svačinou, peněženkou s průkazkou či se dvěma nepřestupními jízdenkami, případně s drobnými na nákup suvenýru, psací potřeby a bloček na poznámky z výstavy. Děti přijdou do školy, odjedeme až v průběhu druhé vyučovací hodiny a vrátíme se před koncem vyučování. Ten den se však budeme ve škole i učit - dětem sdělím, který sešit si mají přinést, případně, který si nechají ve škole.

Mamince Luisy děkujeme také za nádherný stromeček do třídy. S dětmi jsme se domluvili, že ho letos ozdobíme červenými ozdůbkami - mohou vyrábět z papíru, látky, vosku... Připomínám, že 19. prosince mají děti přinést zabalený dárek pro vylosovaného kamaráda.


Prosincové zprávy

Velké poděkování patří všem dětem, jak nacvičily vánoční koledy. Mnozí i dorazili na večerní vystoupení při rozsvěcování stromku.

Nemenší ocenění patří opět všem za zodpovědný přístup k učení. Výsledky testů jsou skvělé. Kontrolní test z Čj -  průměr třídy 1, 29 a z M - průměr 1, 19. Gratuluji. (Bohužel zatím nepsali všichni, máme stále hodně marodů).

V pondělí 5. prosince mohou děti dorazit v kostýmu čerta, anděla či Mikuláše.

Dopoledne v úterý 6. prosince zorganizovala paní Poláčková výtvarné dílny pro děti. Budeme tvořit na Vánoční jarmark. Patří jí náš velký dík. Zapojila i další maminky, těšíme se. Paní Poláčková se postarala o materiál, se kterým budou děti pracovat. Děti si mají přinést lepidlo, nůžky (to mají mít každý den, ale raději připomínám).

Ve středu 7. prosince jedeme do kostela sv. Šimona a Judy na Rybovu Českou mši vánoční.  Vstupné 100 Kč na dítě vezmu z třídního fondu. Sraz na nádraží v 7:55 nebo u školy v 7:45 (autobus 262 odjíždí ze Smržovské v 7:53). Pojedeme vlakem v 8:02. Návrat do konce vyučování - tedy do 12:35. Děti potřebuji jako vždy - průkazku nebo 2 dětské jízdenky, svačinu, pití. Ozvěte se mi, prosím, kdo by byl ochoten pomoci s přesunem dětí.

13. prosince k nám opět přijede pan Martin Čapek a absolvuje s dětmi zdravotnický kurz.  Tentokrát si každé dítě má přinést vlastní 1x pružné obinadlo, 2 x obvaz, menší náplast s polštářkem. Dále ať si, prosím, přinesou bavlněný velký šátek nebo zdravotnický trojcípý šátek, který se jim vrátí domů.

Děti si mají připravit referát o lidském těle.

15. prosince bude Vánoční jarmark.

V prosinci si děti mají vybrat básničku se zimní tematikou (případně vánoční).

20. prosince se uskuteční výtvarné dílny pro 1. stupeň na velké budově.

21. prosince si ve třídě dopřejeme vánoční besídku. Děti si opět chtějí udělat radost dárečkem. Vylosovali si komu ho darují. Aby byla jistota, že každý dostane nějakou maličkost, dárky děti přinesou do 19. prosince.

22. prosince je ředitelské volno.

Ještě mám v plánu návštěvu vánoční výstavy Josefa Lady - termín v blízké době oznámím.

Opravování chyb

Je skvělé, že většina si již vždy opravuje vyznačené chyby. V českém jazyce nyní požaduji, aby kromě správného tvaru slova připsali i zdůvodnění, například - chaloupka - chaloupek. Zjistila jsem totiž proč některé děti stále chybují v párových souhláskách: "pomáhají" si nesprávným tvarem například - chaloupka - bez chaloupky. Zdůvodnění vyžaduji i v chybách po  i - y, např. rychle: ry je tvrdá slabika, plyn - plynout....


Nové čtvrtletí - nový sešit

Téměř se všemi dětmi a jejich rodiči proběhly konzultace. Všechny děti jsme měli za co chválit. Většina pracuje soustředěně a snaží se. Stále je však co zlepšovat - zejména v malé násobilce, v pamětném sčítání a odčítání do 100, v určování hodin, ve správném psaní párových souhlásek.

Nově jsme se začali učit vyjmenovaná slova po L. V první fázi je úkolem dětí naučit se všechna slova nazpaměť, poznat jejich tvary a přiřadit k nim slova příbuzná. Zatím je ještě nepleťme slovy s měkkým i. To bude další fáze, až si osvojí všechna vyjmenovaná slova.

Založili jsme nový sešit "Vyjmenovaná slova". Děti si vytvořily nápaditou tilulní stranu a mnozí pečlivě kreslí obrázky. Jejich úkolem je správně opsat z tabule vysvětlení významu slova a slova příbuzná.

Následující řádky mají pomoci dětem, které nebyly ve škole, aby věděly, co do sešitu napsat. Ostatní rodiče mohou zkontrolovat, zda si děti opravdu správně zapsaly, co bylo na tabuli. (Psát předpony či koncovky rodů do závorek mě napadlo až nyní).

Děti si vždy mají nechat místo na obrázek a případně i na slova, která ještě společně objevíme.

SLYŠET // poslouchat, naslouchat, dozvídat se

- nedoslýchavý, uslyšet, vyslyšet, neslyšně, poslyš, slyšení, slýchat, (ne)slyšitelný

MLÝN - budova sloužící k mletí obylí

- mlýnek, mlynář(ka), mlynářský (á, é)

BLÝSKAT SE // třpytit se, lesknout se, svítit, zářit

- blyštět, blýskavý (á, é), (ne)(za)blýsknout se, blýskavice, blyštivý, blýskání, blyštící se

POLYKAT // hltat, požírat

- zalykat, spolykat, polykání, polykač

PLYNOUT // téci, proudit

- (ne)uplynout, rozplynout, splynout, plynulý, plynný, plyn, plynoměr, plynárna, splývat, vyplývat

PLÝTVAT // utrácet, marnit, mrhat, mařit

- plýtvání, plýtvajcící

VZLYKAT // plakat, naříkat, štkát

- vzlyk, vzlykot, vzlyknout

LYSÝ - bez porostu

- lysina, lyska (pták), Lysá nad Labem

LÝTKO - sval na noze

- lýtkový


Referáty z prvouky na téma "Lidské tělo"

Děti si vybraly z nabídnutých témat (pořadí určil los) a mají si připravit referát do konce prosince.

Čtvrtletní testy a konzultace dítě - rodič - učitel

Děti na sobě skvěle zapracovaly, většina zlepšila své výkony, a i v testech se jim dařilo. Gratuluji všem.

V příštím týdnu proběhnou konzultace, kde společně oceníme pokroky dětí a pojmenujeme, na čem je ještě třeba zapracovat. Budou potřebovat vyplněný sebehodnotící dotazník a své práce v portfóliu. Mohou si přinést i své sešity, ve kterých chtějí ukázat, na co jsou pyšné, co napsaly (například Tvořivý deník, Čteme, píšeme, přemýšlíme, Prvouka...).

Těším se na setkání.


Halloween v pondělí 31. 10.

Školní parlament se souhlasem vedení školy vyhlásil na pondělí 31. října Halloween. Děti mohou chodit do školy (nebo se ve škole převléci) v kostýmech nebo v barvách Halloweenu - oranžová, černá, fialová. Tomuto dni bude trochu přizpůsobena i náplň výuky (kontrolní testy si tedy necháme na dny následující). Děti v mé třídě si mohou připravit zpestření dne - nabídnout  výtvarnou aktivitu, přečíst zajímavý text tematicky laděný nebo si pro děti připravit kvíz....

Strom čtenářství

Ve třídě máme na nástěnce strom, na který děti budou dávat barevné lístky s názvem přečtené knížky a se svým jménem. Děti mají obavy, že se za tento rok ani všechny lístky nevejdou:). To mě těší, že mnozí mají chuť přečíst hodně knížek. Na druhou stranu ještě všichni neodevzdali zápis přečtené knížky za září :(.

Práce v centrech na téma "Klánovice a okolí + moje cesta do školy"

S kolegyní Sieglovou připravujeme pro děti práci v centrech. Tomuto tématu (čtení z map, informace o Klánovicích, vytváření modelů ulic, dopravní výchova...) se budeme věnovat minimálně do konce října. Kdo má chuť a nápad, jak pro děti toto téma ještě zatraktivnit, budeme rády.

Mé momentální nápady: beseda s pamětníkem Klánovic nebo s architektem, policistou... či přímá pomoc v centrech.... Rodiče, prarodiče, přátelé školy, jste všichni vítáni. Kontaktujte mě.

Ve skupinách začneme pravděpodobně pracovat od úterý 11. října - vždy 2 hodiny denně (kromě čtvrtka, aby děti nepřišly o Aj, Inf, Tv).

Na vytváření modelů domů budou potřebovat různě veliké papírové krabičky, již od pondělí je mohou nosit do školy.

Nápad od Michala na dobrovolný úkol - vytvořit model parcely i s domem, kde bydlí.Rodiče a prarodiče v roli učitelů

I za děti chci touto cestou velice poděkovat mamince Báry, která v minulém týdnu děti učila skákat přes švihadlo, například i ve dvojicích (rope skipping), a babičce Jonyho, která coby rodilá mluvčí velmi obohatila hodinu angličtiny. Děkuji jim za jejich čas, energii, trpělivost.

Jste všichni vítáni, kdo máte chuť dětem přiblížit svou profesi nebo se podělit o svůj koníček. Jen prosím, abychom se vždy dopředu domluvili, kdy bude nejlepší besedu s Vámi či jinou akci uskutečnit.

Těší mě i tipy na různé akce, které by mohly být pro děti atraktivní a přínosné.

Oceňuji aktivní zapojení mnohých rodičů do sběru starého papíru. Zatím stále vedení školy nevyhlásilo vítěze, ale všechny děti se již radovaly při sčítání kilogramů za naši třídu. Dopočítali jsme se přes 500 kg!!!

Ve středu je státní svátek. Pravděpodobně ve čtvrtek a v pátek budou děti psát opakující testy z českého jazyka a matematiky.

Přeji všem příjemně prožitý první podzimní víkend.

Kdo ještě neví kam vyrazit?
Což takhle v sobotu od 15 hodin zaposlouchat se do vystoupení smyčcového orchestru NF Harmonie na Střeleckém ostrově? Možná při dalším koncertu uslyšíme i pár dětí z naší třídy, neboť od října budou navštěvovat přípravné oddělení tohoto orchestru.

Nebo v neděli na Karlštejnské vinobraní:
"Již po dvacáté se v podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Ani letos si slavnost nenechá ujít sám císař Karel IV., který letos oslaví své 700. narozeníny. Doprovázet jej bude jak jeho choť císařovna Eliška Pomořanská, tak více jak 300 dvořanů z Karlova dvora."

JK

Zahájení školního roku

Vítejte na našich třídních webových stránkách. Věřím, že i v tomto roce se naučíme spoustu nového a společně si to užijeme.

Ve čtvrtek 1. září 2016 se sejdeme v 8 hodin na dvoře hlavní budovy školy. Po slavnostním zahájení půjdeme do třídy, kde spolu pobudeme přibližně do 10:45. Děti budou potřebovat pero a pastelky. Ty, které chodí do družiny, odvede na oběd jejich nová paní vychovatelka Olga Čejchanová. V pátek již s přezůvkami, hodí se aktovka na první učebnici a sešity, pravítko, flétna a děti mohou přinést i svůj šanon. Zámek do šatny již letos nepotřebují, dostanou ho od pana školníka.

Srdečně všechny zdravím a těším se.

Jitka KrejčíOrganizační záležitosti ohledně začátku roku

Milí rodiče,

ve čtvrtek 8. září od 17 hodin Vás srdečně zvu na naše první setkání v tomto školním roce. Sejdeme se ve 3.B v prvním patře hlavní budovy školy. Tam by se Vám také měly představit paní učitelky, které budou děti učit angličtinu a informatiku. Nastíním letošní rok a budu se snažit zodpovědět Vaše případné dotazy. Vyzývám k burze nápadů jak podporovat doma i ve škole samostatnost a zodpovědnost dětí.

Naše letošní paní vychovatelka Olga Čejchanová prosí všechny zájemce o využívání družiny, aby nejpozději do 9. září vyplnili přihlášky do družiny.

Neposílejte po dětech peníze za kopírování ani zálohu na zámek s klíčkem, platím z přebytku ze školy v přírodě. Mailem oslovím ty rodiče, jejichž děti na škole v přírodě nebyly, aby zaplatili stejnou částku, která zbyla ze Švp. Všem dám mailem před schůzkou vědět, kolik budu letos vybírat do třídního fondu.

Školní automat s mlékem je i na velké budově, budou platit stejné karty, ale pravděpodobně až od středy.

JK