Kalendář akcí
.

7. září - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

5. října - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

2. listopadu - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

11. listopadu - bubnování ve škole (drumbeny)

28. listopadu - Green Life -  vzdělávací environmentální projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ - beseda s panem Jeglíkem

30. listopadu - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

1. prosince  od 18 hodin - vystoupení při rozsvěcování stromečku

6. prosince - vánoční dílny

7. prosince - Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční - kostel sv. Šimona a Judy

13. prosince - kurz první pomoci

15. prosince - Vánoční jarmark od 16:30

16. prosince - Chvalská tvrz - výstava "Ladovské Vánoce"

20. prosince - výtvarné dílny na 1. stupni

21. prosince - návštěva knihovny a potom vánoční besídka ve třídě

4. ledna - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

20. ledna - Národopisné muzeum Národního muzea masopustní program Ztracený masopust.
1. února - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

13. února - Národopisné muzeum Národního muzea masopustní program Ztracený masopust - výtvarná dílna

20. února - Finanční gramotnost - Divadlo pod čepicí (ve škole)

22. února - vystoupení starších spolužáků v Besedě

28. února - Masopust - průvod v maskách

1. března - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

23. března - Noc s Andersenem - program v knihovně a nocování ve třídě

5. dubna - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

12. dubna - "Velikonoční dílny" (3. a 4. hodinu)

26. dubna - "Život s asistencí" - beseda

27. dubna - Rodina Flétničkových - návštěva flétnistky Hany Šťastné

3. května - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

4. května - beseda se zkušeným horolezcem Trávou, který se podíval na vrcholy pěti osmitisícovek a přijede povyprávět o zkušenostech z těchto hor

10. května - Green life - beseda s panem Jeglíkem

15.5. - 19.5. škola v přírodě "Od pravěku k příchodu Slovanů"

23. května - Minor - Zahrada

29. května - "Tonda obal" - třídění odpadů - školní akce

29. května v 17 hodin vystoupení dobrovolníků na akci "Děkujeme klánovickým hasičům"

1. června - Dětský den v klánovickém lese

7. června - návštěva knihovny, čtení, půjčování knih

9. června - vystoupení ve školce "Rodina Flétničkových"

23. června - vystoupení pro druháky "Rodina Flétničkových"

26. června - kostýmová zkouška v KC Beseda od 11:30

27. června - KC Beseda - vystoupení třídy 3. B v 18:00

28. června - fotografování na stadionu v Újezdě

29. června - výlet do lesa

30. června - vysvědčení a rozloučení se s deváťáky.

Akce 2

Popis akce