Týdenní plány
.

Týden od 26. června - viz Sdělení rodičům


Týden od 19. června

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z, S, V a B (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

PS - dokončení PS 2. díl

Básničky o jaru - recitace


Matematika

PS - 2. díl - dokončování sešitu


Člověk a jeho svět

Referáty na téma louka - ti co byli nemocní (ve čtvrtek a v pátek) - jsou již pouze dva

Pole živí všechny lidi na Zemi - Prvouka do str. 68 - 69

Týden od 12. června

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z, S, V a B (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Pověsti o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a Přemyslovi - dramatizace

Básničky o jaru - recitace

Test pro dobrovolníky - v úterý (úkoly podobné jako minulý měsíc)

Matematika

PS - 2. díl - do str. 43

Test pro dobrovolníky - ve středu (úkoly podobné jako minulý měsíc)

Člověk a jeho svět

Referáty na téma louka

Půda - domov rostlin a živočichů, půda vzniká zvětráváním - Prvouka do str. 66 - 67

Týden od 5. června

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z, S a V (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Rodina Flétničkových - dramatizace

Pověsti o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a Přemyslovi

Básničky o jaru - recitace

Návštěva knihovny - 7. června


Matematika

PS - 2. díl - do str. 40

Člověk a jeho svět

Referáty na téma louka

Rostliny - opylování květů, semena, stáří rostlin, co potřebují k životu - Prvouka do str. 65Týden od 29. května

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z, S a V (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Kontrolní test ve středu 31. května - např.  vyjmenovat co určujeme u sloves (osoba, číslo, čas, způsob), vytvořit nová slova pomocí předpon, vytvořit příbuzná slova, vyjmenovat všechny slovní druhy, i - y po S...

Pověsti o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a Přemyslovi

Básničky o jaru - recitace


Matematika

PS - 2. díl - do str. 37

Kontrolní test v úterý 30. května - nové úkoly - pojmenovat geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, jehlan, válec, kužel) a dělit se zbytkem

Člověk a jeho svět

Referáty na téma louka

Ve čtvrtek 1. června budou děti v týmech celé dopoledne plnit úkoly v klánovickém lese - vhodná obuv a oblečení, batůžek se svačinou, pitím a čipem na oběd


Týden od 22. května

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z a S (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Divadelní představení v Minoru "Zahrada" - v úterý (pokyny ve Sdělení rodičům)

Básničky o jaru - recitace

Matematika

PS - 2. díl - do str. 35

Malá násobilka hbitě, dělení se zbytkem

Člověk a jeho svět

PRAVĚK (Prvouka str. 50 - 56) - test

Referáty na téma louka

Týden od 15. května

Na škole v přírodě budeme procvičovat psaní i - y po obojetných souhláskách v kořeni slov (se zaměřením na S), slovní druhy, psát deník..., cílem bude zautomatizovat násobky a malou násobilku. Nejvíce pozornosti budeme věnovat době pravěku po příchod Slovanů.

Týden od 9. května

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z a S (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Básničky o jaru - recitace

Matematika

PS - 2. díl - do str. 33

Malá násobilka hbitě, velká násobilka

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Práce v centrech na téma PRAVĚK (Prvouka str. 50 - 56)

Beseda s panem Jeglíkem - Green life

Týden od 2. května

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P, Z a S (PS Vyjmenovaná slova - 3. díl)

Básničky o jaru - recitace

Návštěva knihovny

Matematika

PS - 2. díl - do str. 29 + jehlan a kužel (str. 31/1, 32/2)

Malá násobilka hbitě, velká násobilka


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Práce v centrech na téma PRAVĚK (Prvouka str. 50 - 56)

Týden od 24. dubna

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M, P a Z (od str. 43)

Básničky o jaru - recitace

Kontrolní test (v pátek)


Matematika

PS - 2. díl - do str. 28

Malá násobilka hbitě, velká násobilka

Kontrolní test (ve čtvrtek)


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Referáty o louce

Archeologické nálezy, První lidé (Prvouka str. 50 - 53)


Týden od 18. dubna

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M a P (od str. 38)

PS Opakování - Definice slovních druhů str. 22 + pádové otázky str. 25

Básničky o jaru - recitace


Matematika

PS - 2. díl - koule (do str. 24)

Násobilka 9 + velká násobilka


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Velikonoce (Prvouka str. 60 - 61)

Kalibro - srovnávací test

Týden od 10. dubna

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M a P.

PS Opakování - Skladební dvojice str. 31

Básničky o jaru - recitace

Matematika

PS - 2. díl - rýsování kružnic, válec (do str. 22)

Násobilka 9

Kalibro - srovnávací test

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Velikonoce (Prvouka str. 60 - 61)

Referáty na téma louka - půda

Týden od 3. dubna

Český jazyk

PS Vyjmenovaná slova I - Y v kořeni slov po L, M a P.

PS Opakování - Základní skladební dvojice - str. 30 a 31

Básničky o jaru - recitace

Kalibro - srovnávací test

Matematika

PS - 2. díl - rýsování kružnic, velká násobilka (do str. 21)

Násobilka 8 (ještě 5 dětí neprokázalo znalost násobilky, budou každý den nosit 40 příkladů.)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Archeologické nálezy

První referáty na téma louka


Týden od 27. března

Tento týden chybělo hodně dětí, trochu jsme zpomalili a nenaplnili jsme plán minulého týdne.

Český jazyk

PS Vyjmenovná slova I - Y v kořeni slov po L, M a P.

PS Opakování - Základní stavební dvojice - str. 30 a 31

Básničky o jaru - recitace

Test z českého jazyka (pokud bude stále chybět hodně dětí, přesunu ho do následujícího týdne)

Matematika

PS - 2. díl - Autobus, rýsování kružnic, písemné násobení , sčítání a odčítání (do str. 20)

Násobilka 8 (Ti, kteří neprokázali znalost násobilky, budou každý den nosit 20 příkladů.)

Test z matematiky (pokud bude stále chybět hodně dětí, přesunu ho do následujícího týdne)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Kalendář, fáze měsíce

Test opakování (ve středu) - datum narození, adresa, rodokmen a rodinné vztahy, měsíce a roční období (kdy začínají),  seřadit podle délky trvání: hodina, vteřina, rok, týden, měsíc, minuta, den


Týden od 20. března

Český jazyk

PS Vyjmenovná slova I - Y v kořeni slov po L a M

PS Opakování - str. 29 Věta a souvětí (vzorce souvětí V1 a V2.     V1, že V2.   Když V1, V2....

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost Předvídání, Záměr autora, Vizuální informace

Jaro - básničky, přísloví, pořekadla

Noc s Andersenem - noční program v knihovně a ve třídě, čtení knížek, pohádky


Matematika

PS - 2. díl - Autobus, stavby z krychlí, rýsování kružnic, písemné násobení , sčítání a odčítání (do str. 18)

Násobilka 8 (Kdo nezíská řád do konce týdne, bude každý den nosit 20 příkladů.)

Práce s kalendářem

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Kontrolní test pro ty, kteří ho ještě nepsali

Vzduch, voda, měření (komu se nevydařil test podle jeho představ, možnost ústního vyzkoušení před třídou)

Tvorba závazných kritérií na referáty na téma louka

Finanční gramotnost , hospodaření

Čas, jaro - roční období

Týden od 13. března

Český jazyk

I - Y v kořeni slov po L a M (do str. 25)

Slovesa (určování osoby, čísla, času) / Pracovní sešit OPAKOVÁNÍ - 26 - 28

Podstatná jména (určování pádu, čísla a rodu)

Čteme s porozuměním - čtenářská dovednost Fantazie a realita

Matematika

PS - 2. díl - Písemné násobení trojmístného čísla (do str. 15)

Násobilka 8 (Kdo nezíská řád do konce týdne, bude každý den nosit 20 příkladů.)

Rýsování, měření, převody jednotek, obsah

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Kontrolní test pro ty, kteří ho ještě nepsali

Opakování:

Lidské tělo

Vzduch, voda, měření (komu se nevydařil test podle jeho představ, možnost ústního vyzkoušení před třídou)

Tvorba závazných kritérií na referáty na téma louka.

Týden od 6. března

Český jazyk

Rozlišení vyjmenovaných slov po L, M od ostatních (určování y - i)

Slovesa (určování osoby, čísla, času)

Podstatná jména (určování pádu, čísla a rodu)


Matematika

PS - 2. díl - Písemné násobení, slovní úlohy (str. 11)

Násobilka 8

Rýsování, měření, převody jednotek, obsah (pracovní listy)


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Opakování:

Měříme délku, objem, hmotnost (jednotky, převody) Prvouka str. 32 - 33

Vzduch je všude kolem nás, Měříme teplotu (nejen) vzduchu Prvouka 42 - 43

Hlavní složky vzduchu jsou dusík a kyslík, Co je ještě ve vzduchu Prvouka 44 - 45

Oheň = hořlavá látka + kyslík + vysoká teplota  Prvouka 46 - 47

Ve středu test.

Týden od 27. února

Český jazyk

Návštěva knihovny (ve středu)

Kontrolní test (vyjmenovaná slova po v, b, psaní i - y po L, co určujeme u sloves - osoba, číslo, čas, co u podstatných jmen - pád, číslo, rod, poznávání slovních druhů 1.- 5., synonyma, druhy vět)

Rozlišení vyjmenovaných slov po L od ostatních (určování y - i)

Slovesa (určování osoby, čísla, času)

Podstatná jména (určování pádu, čísla a rodu)

Recitace básniček se zimní tematikou (ještě 5 dětí nerecitovalo - i kvůli centrům a divadlům nedostaly příležitost)
Práce v centrech "Vlastnosti látek - vzduch - teplota" - čtení s porozuměním, psaní příběhů, vyhledávání informací v encyklopediích

Matematika

Kontrolní test - hodiny, obsah útvaru ve čtvercích, přednost závorek, násobení, dělení, slovní úlohy, násobilka, písemné odčítání se zkouškou, měření délky úsečky

PS - 2. díl - slovní úlohy (+ učebnice na str. 57), obvod, obsah, kvádr

Násoblilka 8

Práce v centrech "Vlastnosti látek - vzduch - teplota" - měření, vážení (jednotky délky, hmotnosti, objemu - učebnice Prvouky 32 - 33)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Práce v centrech - Vlastnosti látek - vzduch - teplota - Prvouka 42 - 46 (skupenství vody, složení vzduchu, oheň, hasiči)

Týden od 20. února

Český jazyk

Rozlišení vyjmenovaných slov po L od ostatních (určování y - i)

Slovesa (určování osoby, čísla, času)

Podstatná jména (určování pádu, čísla a rodu)

Recitace básniček se zimní tematikou (ještě 5 dětí nerecitovalo!!!)

Práce v centrech "Vlastnosti látek - vzduch - teplota"  - čtení s porozuměním, psaní příběhů, vyhledávání informací v encyklopediích

Matematika

Násobilka 7 - kdo nezískal "řád", každý den 20 příkladů

PS - 2. díl - slovní úlohy, obvod, obsah

Práce v centrech "Vlastnosti látek - vzduch - teplota"  -  měření, vážení (jednotky délky, hmotnosti, objemu - učebnice Prvouky 32 - 33)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Práce v centrech - Vlastnosti látek - vzduch - teplota - Prvouka 42 - 46 ( skupenství vody, složení vzduchu, oheň, hasiči)

Týden od 13. února

Hned v pondělí akce "Ztracený masopust" (viz Sdělení rodičům)

Český jazyk

Rozlišení vyjmenovaných slov po L od ostatních (určování y - i)

Slovesa (určování osoby, čísla, času)

Podstatná jména (určování pádu, čísla a rodu)

Recitace básniček se zimní tematikou (ještě 5 dětí nerecitovalo!!!)


Matematika

Násobilka 7 - kdo nezíská "řád" do konce týdne, bude následující týden nosit vždy 20 příkladů

(nově se děti mají naučit nazpamět pouze 7.7, 7.8 a 7.9)

PS - 2. díl - Zvířátka dědy Lesoně, Biland, slovní úlohy, obvod, obsah, násobení dvou dvouciferných čísel indickým násobením


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Test z tématu "Lidské tělo"
Vlastnosti látek - vzduch - teplota, měření, vážení

Týden od 30. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L, M, P, S, Z, V, B - tvar slova, slovo příbuzné
Slova s ypsilon po F
Slovesa
Recitace básniček se zimní tematikou (poslední recitující)
Návštěva knihovny (středa od 8 hodin)

Ve středu 1. února proběhne od 14 hodin školní kolo recitační soutěže. Děkuji dětem, které se přihlásily (případně i přihlásí) jako zástupci naší třídy.


Matematika

Násobilka 7

PS - dokončení sešitu

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Uzavření tématu "Lidské tělo"

Týden od 23. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L, M, P, S, Z, V, B - tvar slova, slovo příbuzné
Slovesa
Recitace básniček se zimní tematikou

Matematika

Násobilka 7

Biland. Krokování

PS do str. 39

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Poslední dva referáty o lidském těle
Vše je v naší potravě důležitéTýden od 16. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L, M,P, S, Z, V - tvar slova, slovo příbuzné
Slovesa

Matematika

Násobilka 7

Opakované půlení (učebnice str. 47)

Indické násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie. Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. Biland. Dvoupodlažní výstaviště.

Rýsování úseček. Měření. Převody - 1cm = 10mm. Děti potřebují pravítko a ostrou tužku (ne všichni mají!!!)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Referáty o lidském těle
Test - trávicí soustava - učebnice str. 37 - 38
Masopustní zvyky - návštěva muzea

Týden od 9. ledna

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Porovnávání, Vysuzování, Postavy a prostředí

Vyjmenovaná slova po L, M,P, S, Z - tvar slova, slovo příbuzné (PS "Vyjmenovná slova" do strany 29)

PS "Opakování" - Číslovky (str. 12), Slovesa (str. 26)

Matematika

Násobilka 0 - 6


Určování hodin - pohyb velké ručičky po 5 minutách - papírové hodiny!!!

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Referáty o lidském těleTýden od 3. ledna

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Porovnávání, Vysuzování, Postavy a prostředí

Vyjmenovaná slova po L, M, P, S - tvar slova, slovo příbuzné

Návštěva knihovny - ve středu 4. ledna 1. vyučovací hodinu (sraz jako vždy přímo v knihovně nebo v 8 hodin v šatně školy)

Matematika

Násobilka 0 - 6

Obsah čtverečkovaného útvaru - učebnice str. 37

Dřívková geometrie - učebnice str. 45

Učebnice - str. 40, 42- 43

Určování hodin - pohyb velké ručičky po 5 minutách - papírové hodiny!!!

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Referáty o lidském těle

Týden od 19. prosince

Máme před sebou poslední tři školní dny v tomto kalendářním roce. Školní kroužky se již nekonají.

Pondělí proběhne téměř beze změn podle rozvrhu. Děti čeká ještě poslední test z M.

V úterý se děti budou učit první dvě hodiny a na následující hodiny budou pro ně připraveny výtvarné dílny ve třídách 1. stupně. Děti si přinesou nůžky, lepidlo a pokud možno 8 papírových obalů od čajových sáčků.

Ve středu ráno zahájíme návštěvou knihovny, kdo chce, může opět dorazit rovnou tam. Ostatní převedu v 8 hodin. Po návratu do třídy budou děti nabízet ostatním svůj program - hru na hudební nástroj, tanec, divadelní scénku, recitaci básničky, povídání o vánočních zvycích, prezentaci svého referátu o lidském těle, hry, vítané bude i mlsaní vánočního cukroví. Děti si i rozbalí dárky, které zabalily pro své spolužáky. Prosím, ať se nám všechny sejdou již v pondělí.

Vyučování ve středu 21. 12. pro 1. stupeň končí již v 11:40.

Ve čtvrtek je ředitelské volno.

Zahájení vyučování v úterý 3. ledna 2017.

Týden od 12. prosince

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Znaky věcných textů (týden 12, den 1), Hlavní myšlenka a detaily (týden 19, den 5)

Vyjmenovaná slova po L, M, P - tvar slova, slovo příbuzné

Kontrolní test

Matematika

Násobilka 0 - 6

Učebnice - str. 40, 42- 43

Určování hodin - pohyb velké ručičky po 5 minutách - děti mají mít ve škole papírové hodiny!!! Stále ještě je nemají všichni.

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika - test
Referáty o lidském těle

Týden od 5. prosince

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Porovnávání, Vysuzování

Vyjmenovaná slova po L, M - tvar slova, slovo příbuzné

Matematika

PS do strany 33 (násobilka 0 - 6, písemné sčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování, závorka má přednost) učebnice - str. 40, 42- 43

Určování hodin - pohyb velké ručičky po 5 minutách - děti mají mít ve škole papírové hodiny.

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika
Referáty o lidském těle

Týden od 28. listopadu

Český jazyk

Návštěva knihovny již 30. listopadu - převedu v 8:00 (možno dorazit individuálně do knihovny od 7:30).

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Porovnávání, Vysuzování

Vyjmenovaná slova po L, M - tvar slova, slovo příbuzné

Kontrolní test (viz úkoly)

Matematika

PS do strany 31 (násobilka 0 - 6, písemné sčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování, závorka má přednost) učebnice - str. 40, 42- 43

Kontrolní test (viz úkoly)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika

Hudební výchova - trénování vánočních koled (V půlnoční hodinu, Narodil se Kristus pán, Jen poslyšte, Štědrý večer)  1.12. od 18 hodin

Týden od 21. listopadu

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Fakt a názor

Všechna vyjmenovaná slova po L - tvar slova, slovo příbuzné

Párové souhlásky!!!

Matematika

PS do strany 27 (Násobení má přednost i před odčítáním, násobilka, pamětné i písemné odčítání a sčítání, slovní úlohy)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika - zákony stanovuje parlament (učebnice str. 25)


Týden od 14. listopadu

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti -  Příčina a následek

Vyjmenovaná slova po L

Tvary slova - pádové otázky

Zájmena

Matematika

Písemné odčítání

Násobení má přednost před sčítáním (PS do strany 25)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika - 17. listopad

Týden od 7. listopadu

Český jazyk

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Posloupnost, Příčina a následek, Fakt a názor

Příbuzná slova

Tvary slova - pádové otázky

Zájmena


Matematika

Písemné odčítání

Násobení má přednost před sčítáním (PS do strany 25)


Člověk a jeho svět (Prvouka)

Česká republika - mapa,  státní symboly, sousední země

světové strany


Týden od 31. října

Český jazyk

Kontrolní test: měkké a tvrdé souhlásky, slova s u - ú - ů, párové souhlásky, podstatná jména (jednotné, množné číslo, rod - mužský, ženský, střední), přídavná jména, slovesa, psaní vět

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Hlavní myšlenka a detaily, Posloupnost, Znaky věcných textů (strana 92)

Příbuzná slova (pracovní listy)

Návštěva knihovny - prohlížení, čtení a půjčování knih (2.11. s průkazkou - děti mohou opět přijít do knihovny od 7:30 nebo je v 8:00 převádím od školy)

Matematika

Kontrolní test - násobilka, sčítání a odčítání do 1000 po stovkách, sčítání a odčítání do 100, zápis čísel do 1000, indické násobení, rýsování - spojování bodů, slovní úlohy, určování hodin, písemné sčítání

Nová látka - písemné odčítání (učebnice strana 25, PS - 21 - 23)

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Kontrolní test - Klánovice - barvy na mapách, turistické značky, vrstevnice, dopravní výchova - značky

Vznik ČSR, státní symboly

Jak využíváme krajinu

Měníme krajinu


Týden od 24. října

Český jazyk

Opakování - příprava na kontrolní test (měkké a tvrdé souhlásky, slova s u - ú - ů, párové souhlásky....)

+ Podstatná jména (jednotné, množné číslo, rod - mužský, ženský, střední, pády), přídavná jména (PS - 25, 32-33) + příbuzná slova (pracovní list)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Hlavní myšlenka a detaily

Matematika

Násobilka 5, sčítání a odčítání do 1000, autobus, pavučiny, krokování (PS do strany 19)


Týden od 17. října

Český jazyk

Podstatná jména (jednotné, množné číslo, rod - mužský, ženský, střední, pády), přídavná jména (PS - 24-25, 32-33)

Příbuzná slova (pracovní listy)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Sledování porozumění, Hlavní myšlenka a detaily

Matematika

Násobilka 5, sčítání a odčítání do 100, indické násobení, rodokmen, autobus, cyklopark (PS do strany 19), zápis a čtení čísel do 9 999

Prvouka (Člověk a jeho svět)

Práce v centrech na téma "Klánovice a okolí "

- modely domů (z papírových krabiček), adresa, informace o Klánovicích, dopravní výchova (značky), čtení z map - vrstevnice, popis cesty

Týden od 10. října

Český jazyk

Podstatná jména (jednotné, množné číslo, rod - mužský, ženský, střední), přídavná jména (PS - 11/3,4, 23, 32)

Příbuzná slova (pracovní listy)

Opis (PS - 6/10)

Popis zvířete (PS - 15), popis cesty (PS - 19), adresa (PS - 17)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Sledování porozumění

Matematika

Násobilka (0 - 4), sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání s přechodem přes desítku, hadi, indické násobení, rodokmen, autobus (PS do strany 15), zápis a čtení čísel do 9 999

Prvouka (Člověk a jeho svět)

Práce v centrech na téma "Klánovice a okolí + moje cesta do školy"

- modely domů (z papírových krabiček), adresa, informace o Klánovicích, dopravní výchova (značky), čtení z map - vrstevnice, popis cesty do školy


Týden od 3. října

Český jazyk

Opakování učiva z 2. třídy (psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, vlastní jména, věta a souvětí, slovní druhy)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Určování důležitých informací, Kladení otázek

Návštěva knihovny (1. hodinu ve středu 5. října) - děti mohou dorazit do knihovny s Vaším svolením samy již od 7:40. Ti , co dorazí do školy, na mě počkají v šatně a v 8 hodin společně odcházíme do knihovny.

Matematika

Opakování násobiky 2, 3, 4, sčítání a odčítání, písemné sčítání s přechodem přes desítku, krokování, hadi, výstaviště

Prvouka

Jak vypadá zemský povrch

Jak měříme výšku v krajině

Co vyčteme z map

Týden od 26. září

Český jazyk

Opakování učiva z 2. třídy (psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména, věta a souvětí, slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, souznačná, protikladná)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Určování důležitých informací, Kladení otázek

Druhé čtení - Loudavá želví pohádka str. 24 (předešlý týden jsme nečetli)

Matematika

Opakování násobiky 2, 3, 4, sčítání a odčítání, písemné sčítání s přechodem přes desítku, krokování, hadi, výstaviště

Prvouka

Bezpečně na kole

Týden od 19. září

Český jazyk

Opakování učiva z 2. třídy (psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Uspořádání textu

Druhé čtení - Loudavá želví pohádka str. 24

Matematika

Opakování násobiky 2, 3, 4, sčítání a odčítání, písemné sčítání, stavby z krychlí

Prvouka

Používáme plán města, Jaká pravidla platí pro chodce


Týden od 12. září

Český jazyk

Opakování učiva z 2. třídy (psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Vizualizace

Druhé čtení - O modrých žralocích str. 19

Matematika

Opakování násobiky 2, 3, 4, sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání

Prvouka

Používáme plán města


Týden od 8. září

Děti čeká rozřazení do dvou skupin angličtiny. Na informatiku se po čtrnácti dnech budou střídat chlapci a děvčata.

Český jazyk

Opakování učiva z 2. třídy (abeceda, psaní slov s u - ú - ů, i - y po měkkých a tvrdých souhláskách)

Čteme s porozuměním každý den - procvičování čtenářské dovednosti - Vytváření souvislostí

Čtení ve vlastních knížkách

Matematika

Opakování násobiky, sčítání a odčítání (pracovní sešit do strany 7)

Prvouka

Plán třídy

Pravidla třídy